Препарати

БИСМАРК КС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  10.04.2024

  • Missing thumbnail

   БИСМАРК КС е системен, почвен хербицид, за приложение след сеитба и преди поникване, или преди разсаждане на културите. Съдържа две активни вещества с различен механизъм и спектър на действие: Кломазон проявява своята активност, като потиска синтеза на хлорофил и на каротиноиди от растенията. Абсорбира се при поникване на семената (хипокотил и епикотил) и от корените и кълновете на растенията се пренася по ксилема, нагоре към върха на плевелното растение.
   Пендиметалин проявява действието си, като възпрепятства покълнването на семената и развитието на кълновете на едногодишните плевели, както житни, така и широколистни. Плевелите могат да бъдат контролирани и в ранните фази на развитие след поникването им.
   ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:
   Разклатете добре опаковката преди употреба. Напълнете резервоара на пръскачката с около 30-50% от водата предвидена за третирането и включете бъркалката. Добавете необходимото количество от продукта и след това долейте останалата вода. Продължете разбъркването и по време на приложението, до изпръскване на целия разтвор.
   СМЕСИМОСТ:
   При смесване с други продукти трябва да се спазва по-дългия карантинен срок. Освен това да се спазват предпазните мерки посочени за най-токсичния от продуктите. В случай че се проявят симптоми на интоксикация, да се уведоми лекаря за приготвената смес.

   Указания отнасящи се до евентуална фитотоксичност:

   БИСМАРК КС проявява действието си върху покълващи семена и кълнове, намиращи се в повърхностния слой на почвата. Поради това, за целите на селективността към посочените култури е необходимо да се спазват препоръчаните начини и дълбочина на сеитба.

   При повърхностна и неравномерна на дълбочина сеитба, селективността може да бъде намалена, особено ако след третирането последват проливни дъждове.

   За всички култури да се прилагат по-ниски дози при леки, пропускливи и каменисти почви.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на БИСМАРК КС за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се след беритба, преди показване на новите стъбла над почвата BBCH 49-59

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   150 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се лед сеитба, преди поникване BBCH 00-05

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   150 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се лед сеитба, преди поникване BBCH 00-05

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   150 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се преди поникване След загърляне BBCH 00-10

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   150 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се след сеитба, преди поникване BBCH 00-05

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   150 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се след сеитба, преди поникване BBCH 00-05

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Ориз засят на сухо.
   Внася се лед сеитба, преди поникване BBCH 00-05

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 - 250 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   120 - 150 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се след сеитба, преди поникване BBCH 00-05

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 - 250 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се лед сеитба, преди поникване BBCH 00-05

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   250 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се преди разсаждане

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   150 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се лед сеитба, преди поникване BBCH 00-05

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   150 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се лед сеитба, преди поникване BBCH 00-12

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка