Препарати

БИСКАЯ 240 ОД

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на БИСКАЯ 240 ОД за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелена прасковена листна въшка

    Доза

    0.06 %

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    (60 мл/дка)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелена прасковена листна въшка

    Памукова листна въшка

    Доза

    0.06 %

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Колорадски бръмбар

    Доза

    20 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    (60 мл/дка)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновен житен бегач

    Доза

    25 мл/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелена прасковена листна въшка

    Доза

    0.06 %

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    (60 мл/дка)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Колорадски бръмбар

    Доза

    20 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелена прасковена листна въшка

    Доза

    0.06 %

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    (60 мл/дка)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелена прасковена листна въшка

    Памукова листна въшка

    Доза

    0.06 %

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    (60 мл/дка)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелена прасковена листна въшка

    Доза

    0.06 %

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    (60 мл/дка)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновен житен бегач

    Доза

    25 мл/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелена прасковена листна въшка

    Памукова листна въшка

    Доза

    0.06 %

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Колорадски бръмбар

    Доза

    20 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    (60 мл/дка)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелена прасковена листна въшка

    Памукова листна въшка

    Доза

    0.06 %

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Колорадски бръмбар

    Доза

    20 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    (60 мл/дка)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновен житен бегач

    Доза

    25 мл/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Рапичен цветояд

    Доза

    25 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновен житен бегач

    Доза

    25 мл/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Памукова листна въшка

    Доза

    0.06 %

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    (60 мл/дка)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновен житен бегач

    Доза

    25 мл/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация