Препарати

БИОШИЛД ТОП

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на БИОШИЛД ТОП за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Загиване на кълнове по време на поникване

    Мазна главня

    Снежна плесен

    Твърда главня

    Доза

    100 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе)
    Вода мл/100 кг семена – 500 мл/100 кг семена