Препарати

БИАТЛОН 4Д

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Прилага се в ранни фази от развитието на плевелите.

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

19.03.2024

 • Missing thumbnail

  Механизъм на действие:

  Биатлон 4Д e двукомпонентен противошироколистен хербицид.
  Тритосулфурон се поема предимно чрез листата и се придвижва както базипетално, така и акропетално в растенията до всички растежни точки, като води до блокиране синтеза на изключително важни за растенията ензими в т.ч. ацетолактатен синтез (АЛС).
  Флорасулам се абсорбира както чрез корените, така и чрез надземните части, подтиска синтеза на растителния ензим ацетохидроксиасид. В резултат синтезът на жизненоважните аминокиселини валин, левцин и изолевцин се прекратява. Няколко часа след третирането растежът на чувствителните плевели се преустановява. Първоначалният ефект е спиране на растежа и развитието на клетките при чувствителните плевели поради недостиг на тези аминокиселини, което впоследствие резултира в загиване на растенията. Действието е бавно и продължително. Пълният ефект от хербицидното действие се наблюдава след 3 седмици.

  Предимства

  • Контрол на трудните плевели;
  • Регистрация от 3ти до флагов лист;
  • Гъвкав спрямо климатичните условия;
  • Отлична смесимост с други продукти.

  Приготвяне на работния разтвор:
  • преди третиране се проверява чистотата и изправността на пръскачката и дюзите;
  • определя се разходът на работен разтвор;
  • резервоарът на пръскачката се напълва от 1/2 до 2/3 с вода;
  • изчисленото количество продукт се изсипва в резервоара и се разбърква; излива се изчисленото количество от аджуванта и пак се разбърква; резервоарът се допълва догоре с вода и се разбърква, докато работният разтвор се хомогенизира напълно;
  • започва се пръскането, като се има предвид, че е много важно доброто и равномерно напръскване на листната маса;
  • по време на пръскането работният разтвор трябва да се разбърква постоянно чрез механична бъркалка или връщане на част от разтвора обратно в резервоара след прекъсвания на работата
  разтворът трябва отново да се разбърка старателно;

  Много добро хербицидно действие срещу:

  лайка, лепка, див мак, бяла куча лобода, полски синап, обикновен щир, абутилон, полско подрумче, овчарска торбичка, слез, бучиниш, колендро, фасулче, обикновена тученица, звездица, бабини зъби, лютичета, пиперичета, врабчово семе, тревист бъз, петниста
  бударица, обикновен спореж, колянка, обикновена скърбица, галинзога, попова лъжичка, полска теменуга, видове мъртва коприва, родилна трева, див коноп, бутрак, паламица, поветица и други.

  Момент и начин на приложение:

  Биатлон 4Д се прилага по време на вегетация на плевелите и културата (BBCH 13-39).
  Най-добър ефект се постига когато продуктът се третира във фази 2-8 лист на едногодишните широколистни
  плевели, 10-15 см височина на паламидата, което обикновено съвпада с фаза братене – 1-ви стъблен възел
  на културата. Продуктът е изцяло селективен за културата и може да се прилага от трети до флагов лист на зърненожитните.

  • За усвояването на хербицида след пръскането е необходимо час без валежи.

  Последействие и влияние върху следващите култури в сеитбооборота:

  Засяването на широколистни култури след зърнено-житни култури, третирани с продукта, е позволено 60-80 дни след третирането, и обработката на почвата на дълбочина 10-15 см


  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на БИАТЛОН 4Д за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  4 - 5.5 г/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Контролира и някои многогодишни широколистни плевели.
  Внася се във фаза BBCH 13-39: 3-ти лист разтворен – флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Може да се ползва адюванта ДЕШ в доза 100 мл/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  4 - 5.5 г/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Контролира и някои многогодишни широколистни плевели.
  Внася се във фаза BBCH 13-39: 3-ти лист разтворен – флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Може да се ползва адюванта ДЕШ в доза 100 мл/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  4 - 5.5 г/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Контролира и някои многогодишни широколистни плевели.
  Внася се във фаза BBCH 13-39: 3-ти лист разтворен – флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Може да се ползва адюванта ДЕШ в доза 100 мл/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  4 - 5.5 г/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Контролира и някои многогодишни широколистни плевели.
  Внася се във фаза BBCH 13-39: 3-ти лист разтворен – флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Може да се ползва адюванта ДЕШ в доза 100 мл/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  4 - 5.5 г/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Контролира и някои многогодишни широколистни плевели.
  Внася се във фаза BBCH 13-39: 3-ти лист разтворен – флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Може да се ползва адюванта ДЕШ в доза 100 мл/дка.