Препарати

БЕФЛЕКС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  31.05.2024

  • Missing thumbnail

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

   Хербицидът Бефлекс действа като спира процеса на фотосинтеза чрез потискане биосинтеза на каротеноиди в клетките. Активното вещество прониква основно през нарастващия връх и в по-малка степен през листата и корените.

   ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:

   Най-добра ефикасност се постига, когато продуктът се приложи в началото на поникване на зърнените култури (BBCH 09 – 12) и в ранни етапи от развитието на плевелите.

   Влажното време след приложение благоприятства трайността на действието и ефективността на продукта.

   Препоръчителният обем на работния разтвор е 20 – 40 л/дка, което допринася за оптимално разпределение на активното вещество върху единица площ.

   Активното вещество има остатъчно почвено действие, благодарение на което продуктът остава активен до няколко седмици след приложение. Именно по този начин действа и при случаи на вторично заплевеляване.

   Няма ограничение за следващи култури в сеитбооборота.

   СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

   Хербицидът Бефлекс е силно селективен за културите и с висока степен на ефикасност срещу широколистните плевели. Остава активен до 7-8 седмици след приложение, като по този начин действа и при случаи на вторично заплевеляване.

   Контрол върху широколистни плевели: овчарска торбичка, лечебен росопас, персийско великденче, полска теменуга, самосевка технологична и конвенционална рапица, черен синап, стъблообхватна мъртва коприва, червена мъртва коприва, полска незабравка, полски синап, попова лъжичка, полско великденче, видове здравец, видове лайка, звездица и др.

   Контрол върху житни плевели: има доказана добра ефикасност срещу обикновена ветрушка (Aspera spicaventi) и потиска развитието на овсига (Bromus spp.).

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на БЕФЛЕКС за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Прилага се във фаза BBCH 00-13 (Сухо семе до 3 листа разтворени)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Прилага се във фаза BBCH 00-13 (Сухо семе до 3 листа разтворени)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка