Препарати

БЕНЕВИЯ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

21.05.2024

 • Missing thumbnail

  БЕНЕВИЯ е инсектицид с активно вещество – циантранилипрол от семейството на диамидите, представящ нов начин на действие срещу смучещи и гризещи неприятели по зеленчукови култури.

  Механизъм на действие:

  Инсектицидът БЕНЕВИЯ действа при контакт и поглъщане, с действие върху яйцата, ларвите и възрастните неприятели, в зависимост от вида.

  Поведението на неприятеля бързо се променя поради излагане на токсична доза от активно вещество, което води до бързо спиране на храненето и смърт на насекомото след кратък период от време и по този начин води до много добра защита на третираните култури. Вредителите са напълно контролирани след 3-6 дни. Последействието на продукта е 14-21 дни и зависи от вредителя, момента на приложение и дозата.

  Cyazypyr® (циантранилипрол) има трансламинарно движение в листата, главно акропетално (от основата до върха) и по-малко базипетално. Той е системен, като се придвижва по ксилема т.е. от корените към надземните вегетативни части на растението.

  Предимства :

  • Бързото спиране на храненето на насекоми след интоксикация предотвратява разпространението на вирусни заболявания от вредители.
  • Намаляването на стреса позволява на културата да се развива по-ефективно.
  • Дълъг период на защитно действие.
  • Висока селективност към опрашители и ентомофаги.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на БЕНЕВИЯ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Памукова нощенка

  Малка полска нощенка

  Египетска памукова нощенка

  Сребристо точкова нощенка

  Доза

  60 - 75 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Вреда

  Гамозначна нощенка

  Зелева нощенка

  Доза

  60 - 75 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство

  Внася се във фаза ВВСН 12-49 (разтворен втори същински лист-формирана цялата листна маса)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-80 л/дка
  Минималната препоръчителна доза на приложение е 60 мл продукт/дка

  Минимална употреба

  Гамозначна нощенка Autographa gamma (PYTOGA) Зелева/градинска нощенка Mamestra brassicae (BARABR)

  Внася се във фаза ВВСН 12-49 (разтворен втори същински лист-формирана цялата листна маса)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-80 л/дка
  Минималната препоръчителна доза на приложение е 60 мл продукт/дка.

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Миниращи мухи

  Доза

  40 - 60 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Вреда

  Памукова нощенка

  Малка полска нощенка

  Египетска памукова нощенка

  Сребристо точкова нощенка

  Тютюнева белокрилка

  Оранжерийна белокрилка

  Памукова листна въшка

  Доза

  60 - 75 - 112.5 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Вреда

  Калифорнийски трипс

  Тютюнев трипс

  Доза

  75 - 100 - 112.5 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство

  Миниращи мухи Liriomyza spp. (1LIRIG)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-150 л/дка
  Минималната препоръчителна доза на приложение е 40 мл продукт/дка, независимо от използвания воден обем.

  Памукова нощенка Helicoverpa armigera (HELIAR) Малка полска нощенка Spodoptera exigua (LAPHEG) Египетска памукова нощенка Spodoptera littoralis (SPODLI) Сребристо точкова нощенка Chrysodexis chalcites (PLUSCH)
  Тютюнева белокрилка Bemisia tabaci (BEMITA) Оранжерийна белокрилка Trialeurodes vaporariorum (TRIAVA) Памукова листна въшка Aphis gossypii (APHIGO)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-150 л/дка

  Калифорнийски трипс Frankliniella occidentalis (FRANOC) Тютюнев трипс Thrips tabaci (THRITB)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост)
  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-150 л/дка
  Минималната препоръчителна доза на приложение е 75 мл продукт/ дка,независимо от използвания воден обем.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Доматен миниращ молец

  Миниращи мухи

  Доза

  40 - 60 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Вреда

  Памукова нощенка

  Малка полска нощенка

  Египетска памукова нощенка

  Сребристо точкова нощенка

  Тютюнева белокрилка

  Оранжерийна белокрилка

  Памукова листна въшка

  Доза

  60 - 75 - 112.5 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Вреда

  Калифорнийски трипс

  Тютюнев трипс

  Доза

  75 - 100 - 112.5 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист-пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-150 л/дка

  Минималната препоръчителна доза на приложение е 40 мл продукт/дка, независимо от използвания воден обем.

  Памукова нощенка Helicoverpa armigera (HELIAR) Малка полска нощенка Spodoptera exigua (LAPHEG) Египетска памукова нощенка Spodoptera littoralis (SPODLI) Сребристо точкова нощенка Chrysodexis chalcites (PLUSCH) Тютюнева белокрилка Bemisia tabaci (BEMITA) Оранжерийна белокрилка Trialeurodes vaporariorum (TRIAVA) Памукова листна въшка Aphis gossypii (APHIGO)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист-пълна зрялост)
  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-150 л/дка
  Минималната препоръчителна доза на приложение е 60 мл продукт/ дка,независимо от използвания воден обем.

  Калифорнийски трипс Frankliniella occidentalis (FRANOC) Тютюнев трипс Thrips tabaci (THRITB)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист-пълна зрялост)
  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-150 л/дка
  Минималната препоръчителна доза на приложение е 75 мл продукт/ дка,независимо от използвания воден обем.

   

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Памукова нощенка

  Малка полска нощенка

  Египетска памукова нощенка

  Сребристо точкова нощенка

  Доза

  60 - 75 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Вреда

  Гамозначна нощенка

  Зелева нощенка

  Доза

  60 - 75 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство

  Внася се във фаза ВВСН 12-49 (разтворен втори същински лист-формирана цялата листна маса)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-80 л/дка
  Минималната препоръчителна доза на приложение е 60 мл продукт/дка

  Минимална употреба

  Гамозначна нощенка Autographa gamma (PYTOGA) Зелева/градинска нощенка Mamestra brassicae (BARABR)

  Внася се във фаза ВВСН 12-49 (разтворен втори същински лист-формирана цялата листна маса)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-80 л/дка
  Минималната препоръчителна доза на приложение е 60 мл продукт/дка.

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Миниращи мухи

  Доза

  40 - 60 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Вреда

  Памукова нощенка

  Малка полска нощенка

  Египетска памукова нощенка

  Сребристо точкова нощенка

  Тютюнева белокрилка

  Оранжерийна белокрилка

  Памукова листна въшка

  Доза

  60 - 75 - 112.5 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Вреда

  Калифорнийски трипс

  Тютюнев трипс

  Доза

  75 - 100 - 112.5 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство

  Миниращи мухи Liriomyza spp. (1LIRIG)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-150 л/дка
  Минималната препоръчителна доза на приложение е 40 мл продукт/дка, независимо от използвания воден обем.

  Памукова нощенка Helicoverpa armigera (HELIAR) Малка полска нощенка Spodoptera exigua (LAPHEG) Египетска памукова нощенка Spodoptera littoralis (SPODLI) Сребристо точкова нощенка Chrysodexis chalcites (PLUSCH)
  Тютюнева белокрилка Bemisia tabaci (BEMITA) Оранжерийна белокрилка Trialeurodes vaporariorum (TRIAVA) Памукова листна въшка Aphis gossypii (APHIGO)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-150 л/дка

  Калифорнийски трипс Frankliniella occidentalis (FRANOC) Тютюнев трипс Thrips tabaci (THRITB)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост)
  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-150 л/дка
  Минималната препоръчителна доза на приложение е 75 мл продукт/ дка,независимо от използвания воден обем.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Памукова нощенка

  Малка полска нощенка

  Египетска памукова нощенка

  Сребристо точкова нощенка

  Доза

  60 - 75 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Вреда

  Гамозначна нощенка

  Зелева нощенка

  Доза

  60 - 75 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство

  Внася се във фаза ВВСН 12-49 (разтворен втори същински лист-формирана цялата листна маса)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-80 л/дка
  Минималната препоръчителна доза на приложение е 60 мл продукт/дка

  Минимална употреба

  Гамозначна нощенка Autographa gamma (PYTOGA) Зелева/градинска нощенка Mamestra brassicae (BARABR)

  Внася се във фаза ВВСН 12-49 (разтворен втори същински лист-формирана цялата листна маса)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-80 л/дка
  Минималната препоръчителна доза на приложение е 60 мл продукт/дка.

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Памукова нощенка

  Малка полска нощенка

  Египетска памукова нощенка

  Сребристо точкова нощенка

  Доза

  60 - 75 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Вреда

  Гамозначна нощенка

  Зелева нощенка

  Доза

  60 - 75 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство

  Внася се във фаза ВВСН 12-49 (разтворен втори същински лист-формирана цялата листна маса)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-80 л/дка
  Минималната препоръчителна доза на приложение е 60 мл продукт/дка

  Минимална употреба

  Гамозначна нощенка Autographa gamma (PYTOGA) Зелева/градинска нощенка Mamestra brassicae (BARABR)

  Внася се във фаза ВВСН 12-49 (разтворен втори същински лист-формирана цялата листна маса)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-80 л/дка
  Минималната препоръчителна доза на приложение е 60 мл продукт/дка.

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Доматен миниращ молец

  Миниращи мухи

  Доза

  40 - 60 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Вреда

  Памукова нощенка

  Малка полска нощенка

  Египетска памукова нощенка

  Сребристо точкова нощенка

  Тютюнева белокрилка

  Оранжерийна белокрилка

  Памукова листна въшка

  Доза

  60 - 75 - 112.5 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Вреда

  Калифорнийски трипс

  Тютюнев трипс

  Доза

  75 - 100 - 112.5 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист-пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-150 л/дка

  Минималната препоръчителна доза на приложение е 40 мл продукт/дка, независимо от използвания воден обем.

  Памукова нощенка Helicoverpa armigera (HELIAR) Малка полска нощенка Spodoptera exigua (LAPHEG) Египетска памукова нощенка Spodoptera littoralis (SPODLI) Сребристо точкова нощенка Chrysodexis chalcites (PLUSCH) Тютюнева белокрилка Bemisia tabaci (BEMITA) Оранжерийна белокрилка Trialeurodes vaporariorum (TRIAVA) Памукова листна въшка Aphis gossypii (APHIGO)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист-пълна зрялост)
  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-150 л/дка
  Минималната препоръчителна доза на приложение е 60 мл продукт/ дка,независимо от използвания воден обем.

  Калифорнийски трипс Frankliniella occidentalis (FRANOC) Тютюнев трипс Thrips tabaci (THRITB)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист-пълна зрялост)
  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-150 л/дка
  Минималната препоръчителна доза на приложение е 75 мл продукт/ дка,независимо от използвания воден обем.

   

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Миниращи мухи

  Доза

  40 - 60 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Вреда

  Памукова нощенка

  Малка полска нощенка

  Египетска памукова нощенка

  Сребристо точкова нощенка

  Тютюнева белокрилка

  Оранжерийна белокрилка

  Памукова листна въшка

  Доза

  60 - 75 - 112.5 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Вреда

  Калифорнийски трипс

  Тютюнев трипс

  Доза

  75 - 100 - 112.5 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство

  Миниращи мухи Liriomyza spp. (1LIRIG)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-150 л/дка
  Минималната препоръчителна доза на приложение е 40 мл продукт/дка, независимо от използвания воден обем.

  Памукова нощенка Helicoverpa armigera (HELIAR) Малка полска нощенка Spodoptera exigua (LAPHEG) Египетска памукова нощенка Spodoptera littoralis (SPODLI) Сребристо точкова нощенка Chrysodexis chalcites (PLUSCH)
  Тютюнева белокрилка Bemisia tabaci (BEMITA) Оранжерийна белокрилка Trialeurodes vaporariorum (TRIAVA) Памукова листна въшка Aphis gossypii (APHIGO)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-150 л/дка

  Калифорнийски трипс Frankliniella occidentalis (FRANOC) Тютюнев трипс Thrips tabaci (THRITB)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост)
  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-150 л/дка
  Минималната препоръчителна доза на приложение е 75 мл продукт/ дка,независимо от използвания воден обем.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Памукова нощенка

  Малка полска нощенка

  Египетска памукова нощенка

  Сребристо точкова нощенка

  Доза

  60 - 75 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Вреда

  Гамозначна нощенка

  Зелева нощенка

  Доза

  60 - 75 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство

  Внася се във фаза ВВСН 12-49 (разтворен втори същински лист-формирана цялата листна маса)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-80 л/дка
  Минималната препоръчителна доза на приложение е 60 мл продукт/дка

  Минимална употреба

  Гамозначна нощенка Autographa gamma (PYTOGA) Зелева/градинска нощенка Mamestra brassicae (BARABR)

  Внася се във фаза ВВСН 12-49 (разтворен втори същински лист-формирана цялата листна маса)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-80 л/дка
  Минималната препоръчителна доза на приложение е 60 мл продукт/дка.

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Миниращи мухи

  Доза

  40 - 60 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Вреда

  Памукова нощенка

  Малка полска нощенка

  Египетска памукова нощенка

  Сребристо точкова нощенка

  Тютюнева белокрилка

  Оранжерийна белокрилка

  Памукова листна въшка

  Доза

  60 - 75 - 112.5 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Вреда

  Калифорнийски трипс

  Тютюнев трипс

  Доза

  75 - 100 - 112.5 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство

  Миниращи мухи Liriomyza spp. (1LIRIG)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-150 л/дка
  Минималната препоръчителна доза на приложение е 40 мл продукт/дка, независимо от използвания воден обем.

  Памукова нощенка Helicoverpa armigera (HELIAR) Малка полска нощенка Spodoptera exigua (LAPHEG) Египетска памукова нощенка Spodoptera littoralis (SPODLI) Сребристо точкова нощенка Chrysodexis chalcites (PLUSCH)
  Тютюнева белокрилка Bemisia tabaci (BEMITA) Оранжерийна белокрилка Trialeurodes vaporariorum (TRIAVA) Памукова листна въшка Aphis gossypii (APHIGO)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-150 л/дка

  Калифорнийски трипс Frankliniella occidentalis (FRANOC) Тютюнев трипс Thrips tabaci (THRITB)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост)
  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-150 л/дка
  Минималната препоръчителна доза на приложение е 75 мл продукт/ дка,независимо от използвания воден обем.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Миниращи мухи

  Доза

  40 - 60 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Вреда

  Памукова нощенка

  Малка полска нощенка

  Египетска памукова нощенка

  Сребристо точкова нощенка

  Тютюнева белокрилка

  Оранжерийна белокрилка

  Памукова листна въшка

  Доза

  60 - 75 - 112.5 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Вреда

  Калифорнийски трипс

  Тютюнев трипс

  Доза

  75 - 100 - 112.5 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство

  Миниращи мухи Liriomyza spp. (1LIRIG)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-150 л/дка
  Минималната препоръчителна доза на приложение е 40 мл продукт/дка, независимо от използвания воден обем.

  Памукова нощенка Helicoverpa armigera (HELIAR) Малка полска нощенка Spodoptera exigua (LAPHEG) Египетска памукова нощенка Spodoptera littoralis (SPODLI) Сребристо точкова нощенка Chrysodexis chalcites (PLUSCH)
  Тютюнева белокрилка Bemisia tabaci (BEMITA) Оранжерийна белокрилка Trialeurodes vaporariorum (TRIAVA) Памукова листна въшка Aphis gossypii (APHIGO)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-150 л/дка

  Калифорнийски трипс Frankliniella occidentalis (FRANOC) Тютюнев трипс Thrips tabaci (THRITB)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост)
  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-150 л/дка
  Минималната препоръчителна доза на приложение е 75 мл продукт/ дка,независимо от използвания воден обем.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Памукова нощенка

  Малка полска нощенка

  Египетска памукова нощенка

  Сребристо точкова нощенка

  Доза

  60 - 75 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Вреда

  Гамозначна нощенка

  Зелева нощенка

  Доза

  60 - 75 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство

  Внася се във фаза ВВСН 12-49 (разтворен втори същински лист-формирана цялата листна маса)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-80 л/дка
  Минималната препоръчителна доза на приложение е 60 мл продукт/дка

  Минимална употреба

  Гамозначна нощенка Autographa gamma (PYTOGA) Зелева/градинска нощенка Mamestra brassicae (BARABR)

  Внася се във фаза ВВСН 12-49 (разтворен втори същински лист-формирана цялата листна маса)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-80 л/дка
  Минималната препоръчителна доза на приложение е 60 мл продукт/дка.

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Памукова нощенка

  Малка полска нощенка

  Египетска памукова нощенка

  Калифорнийски трипс

  Тютюнев трипс

  Зелена прасковена листна въшка

  Ягодово хоботниче

  Доза

  60 - 75 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Вреда

  Петнистокрила дрозофила

  Доза

  60 - 75 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори лист развит-втора реколта: повечето плодове са оцветени)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-100 л/дка
  Минималната препоръчителна доза на приложение е 60 мл продукт/дка, независимо от използвания воден обем

  Минимална употреба

  Петнистокрила дрозофила Drosophila suzukii (DROSSU)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори лист развит-втора реколта: повечето плодове са оцветени)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/маскс – 30-100 л/дка
  Минималната препоръчителна доза на приложение е 60 мл продукт/дка, независимо от използвания воден обем.