Препарати

БЕЛУРЕ – Т

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  10.04.2024

  • Missing thumbnail

   БЕЛУРЕ-Т се абсорбира от листата и се предава чрез възходящите и низходящите проводящи системи към меристемната тъкан, като блокира клетъчното делене. Той действа чрез инхибиране на ензима ацетолактат синтаза (ALS).

   БЕЛУРЕ-Т бързо предизвиква спиране на растежа на чувствителните плевели (предимно широколистни плевели), които загиват след 3 до 6 седмици. Трибенурон-метил принадлежи към групата на сулфонилуреите. Чувствителните широколистни плевели променят цвета си, после прогресивно изсъхват обикновено от 2 до 4 седмици след третиране.

   БЕЛУРЕ-T е селективен при всички съвременни сортове твърда и мека пшеница, зимен и пролетен ечемик, тритикале и ръж. Ефикасен е срещу голям брой широколистни плевели, когато се използва в начална фаза на развитие и активен растеж на плевелите. Чувствителността на плевели зависи както от доброто омокряне с работния разтвор така и от условията на средата. Възможно е плевелите поникнали след третирането да не се повлияят в пълна степен.

   РЕЗИСТЕНТНОСТ ПРИ ПЛЕВЕЛНИТЕ ВИДОВЕ:

   Когато се използват хербициди с еднакъв механизъм на действие, последователно за няколко години на една и съща площ, може да се появят резистентни плевелни биотипове. Развитието на резистентност може да се избегне или забави чрез редуване с подходящи продукти с различен механизъм на действие, както за един сезон на културата, така и при ротация на културите.

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на БЕЛУРЕ – Т за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   2 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   ВВСН 13-39 през пролетта (3 листа разтворени до флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка

   Да не се прилага след ВВСН 39. Да не се използва продукта повече от веднъж на година на една и съща площ и култура.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   2 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   ВВСН 13-39 през пролетта (3 листа разтворени до флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка

   Да не се прилага след ВВСН 39. Да не се използва продукта повече от веднъж на година на една и съща площ и култура.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   2 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   ВВСН 13-39 през пролетта (3 листа разтворени до флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка

   Да не се прилага след ВВСН 39. Да не се използва продукта повече от веднъж на година на една и съща площ и култура.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   2 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   ВВСН 13-39 през пролетта (3 листа разтворени до флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка

   Да не се прилага след ВВСН 39. Да не се използва продукта повече от веднъж на година на една и съща площ и култура.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   2 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   ВВСН 13-39 през пролетта (3 листа разтворени до флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка

   Да не се прилага след ВВСН 39. Да не се използва продукта повече от веднъж на година на една и съща площ и култура.