Препарати

БЕЛПРОЙЛ-А

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на БЕЛПРОЙЛ-А за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновен паяжинообразуващ акар

    Червен овощен акар

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Черничева щитоносна въшка

    Доза

    375 - 1500 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се преди цъфтеж.
    Брой мин/макс приложения – 1-3

    Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

    BBCH 51 – 53 (цветните пъпки са затворени– отваряне на пъпките.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Щитоносни въшки

    Доза

    1000 - 2250 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се преди промяна в цвета на плодовете (Април – ноември )
    Брой мин/макс приложения – 1

    Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновен паяжинообразуващ акар

    Червен овощен акар

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Черничева щитоносна въшка

    Доза

    375 - 1500 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се преди цъфтеж.
    Брой мин/макс приложения – 1-3

    Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

    BBCH 51 – 53 (цветните пъпки са затворени– отваряне на пъпките.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновен паяжинообразуващ акар

    Червен овощен акар

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Черничева щитоносна въшка

    Доза

    375 - 1500 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се преди цъфтеж. BBCH 54-56 (фаза „миши уши” – фаза „зелен бутон”) 
    Брой мин/макс приложения – 1

    Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Щитоносни въшки

    Доза

    1000 - 2250 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се преди промяна в цвета на плодовете (Април – ноември )
    Брой мин/макс приложения – 1

    Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Щитоносни въшки

    Доза

    1000 - 2250 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се преди промяна в цвета на плодовете (Април – ноември )
    Брой мин/макс приложения – 1

    Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Щитоносни въшки

    Доза

    1000 - 2250 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се преди промяна в цвета на плодовете (Април – ноември )
    Брой мин/макс приложения – 1

    Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновен паяжинообразуващ акар

    Червен овощен акар

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Черничева щитоносна въшка

    Доза

    375 - 1500 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се преди цъфтеж.
    Брой мин/макс приложения – 1-3

    Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

    BBCH 51 – 53 (цветните пъпки са затворени– отваряне на пъпките.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновен паяжинообразуващ акар

    Червен овощен акар

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Черничева щитоносна въшка

    Доза

    375 - 1500 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се преди цъфтеж.
    Брой мин/макс приложения – 1-3

    Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

    BBCH 51 – 53 (цветните пъпки са затворени– отваряне на пъпките.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновен паяжинообразуващ акар

    Червен овощен акар

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Черничева щитоносна въшка

    Доза

    375 - 1500 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се преди цъфтеж.
    Брой мин/макс приложения – 1-3

    Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

    BBCH 51 – 53 (цветните пъпки са затворени– отваряне на пъпките.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновен паяжинообразуващ акар

    Червен овощен акар

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Черничева щитоносна въшка

    Доза

    375 - 1500 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се преди цъфтеж. BBCH 54-56 (фаза „миши уши” – фаза „зелен бутон”) 
    Брой мин/макс приложения – 1

    Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка