Препарати

БЕЛИС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • с комбинирано (системно и несистемно) действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

22.04.2024

 • Missing thumbnail

  БЕЛИС

  Специалистът срещу складови заболявания и брашнеста мана при ябълки и круши. Иновативен, системен, комбиниран фунгицид срещу широк спектър гъбни болести при различни култури с предпазно, стопиращо и лечебно действие.

  Предимства

  • Значително подобряване възможността за съхранение на плодовете;
  • Един продукт за защита от болести през вегетацията и при съхранението на семкови овощни култури;
  • Отличен контрол на икономически важни болести при семкови овощни;
  • Повишава устойчивостта на растенията срещу стресови фактори.

  Механизъм на действие

  Белис съдържа две активни вещества:

  Боскалид е акт. субстанция принадлежаща към семейството на карбоксамидите – група С2 [SDHI: Succinate DeHydrogenase Inhibitor]. Оказва влияние върху синтеза на сукцинат дехидрогеназата – SDH, (известна още като комплекс II), ключов ензим в митохондриалната дихателна верига. Инхибирането на SDH от боскалида засяга преноса на електрони в митохондриите и по този начин се нарушава част от производството на енергия (АТФ), енергия необходима за последяващият синтез на аминокиселини и липиди от патогена. Боскалидът има трансламинарна подвижност (предвижва се в местата на попадане) и е активен преди всичко когато е прилаган по превантивен начин. Ефикасността се изразява в инхибиране покълването на спорите, блокиране проникването на кълновете и мицела на патогените. Възпрепятства образуването на апресории (органите отговорни за прихващането на патогена за растението), а също така оказва влияние и върху образуването на спори.
  Пираклостробин принадлежи към химичното семейство на стробилурините. Принадлежи към групата С3 [QoI Quinon outsider Inhibitors]. Действа като инхибитор на комплекса от цитохром bc 1, (Комплекс III от митохондриалната дихателна верига). В резултат отново се нарушава част от производството на енергия (АТФ), енергия необходима за последяващият синтез на аминокиселини и липиди от патогена. След третиране Пираклостробин прониква бързо в зелените части на растенията, а една част от него се фиксира трайно в кутикулата. В резултат поетапно и продължително се освобождава в растението, което обуславя и дълготрайната защита на тази субстанция. Попаднал в растенията, пираклостробинът се разпространява трансламинарно. Когато е прилаган по превантивен начин, пираклостробин инхибира много силно покълването на спорите, а при лечение блокира развитието на мицел по листата и последваща некроза на листните тъкани.
  Двете акт. в-ва подсилват ефикасността и разширяват спектъра на действие.Неговата селективност е отлична по време на всички стадии от развитието на овощните култури.

  Начин на приложение:

  Срещу брашнеста мана по ябълка и черните петна по круша дюля и азиатска круша – “Наши”:
  Белис може успешно да бъде включен във всяка програма за борба срещу брашнеста мана по ябълките и черни петна по круши и дюли до 3 приложения годишно. Да не се надвишават 2 последователни третирания с Белис.  Да се редува с други продукти с различен механизъм на действие. Интервалът между 2 последователни пръскания е 8 -12 дни. Препоръчва се минимумът от 8 дни в случаите със силно нападение от болестта, при силни валежи или много бързо развитие на листната маса. Уместно е също така да се следи за прояви на резистентност от предходния фунгицид. Прилага се във фаза (BBCH 54-85) от “Миши уши” – зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа до напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването характерно за сорта.

  Болести по време на съхранение (ябълка, круша, дюля и азиатска круша):

  1 или 2 приложения на Белис непосредствено преди беритбата, когато плодовете имат типичните за сорта вкус и твърдост. Интервалът между две пръскания с Белис® е 8 до 12 дни. Общи препоръки: Да се третира превантивно. За да се проследи развитието на патогените във вашите овощни градини, преглеждайте Бюлетина на пунктовене за прогноза и сигнализация на БАБХ или всяка друга информация относно степента на нападение, предоставена за вашия регион, и редовно наблюдавайте здравното състояние на вашите градини. Обърнете внимание на качеството на пръскане (хомогенно разпределение на работния разтвор върху листната маса) и условията в момента на приложение (температура < 25°C и влажност на въздуха > 70%) са част от успешното третиране. Ако температурата през деня е над 25°C, третирайте рано сутрин или надвечер в зависимост от влажността на въздуха.

  Температурен диапазон на приложение:

  Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 6°С и под 25°С.

  Усвояване от културата: Дъжд, паднал 1 час след употребата, не намаля ефикасността.

  Смесимост с други ПРЗ:

  Белис може да се смесва с повечето употребявани в практиката инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.

  Не се препоръчва:

  Употреба на продукта при температури под 6°С, както и температура над 25°С. Да се употребява повече от 3 пъти на сезон.


  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на БЕЛИС за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Черни петна

  Горчиво гниене

  Алтернарийно гниене

  Сиво гниене

  Пеницилийно гниене

  Кафяво гниене

  Доза

  80 г/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 54 – 85 (Фаза „Миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – напреднало удряване: увеличаване интензивността на оцветяването) или във фаза ВВСН 72 – 89 (Размер на завърза до 20 мм – консумативна зрелост: плодовете имат типичните за сорта вкус и твърдост)

  Брой мин/макс – 2
  Интервал между приложенията (мин) – 8-12
  Вода л/дка мин/макс – 20-40

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Черни петна

  Горчиво гниене

  Алтернарийно гниене

  Сиво гниене

  Пеницилийно гниене

  Кафяво гниене

  Доза

  80 г/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 54 – 85 (Фаза „Миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – напреднало удряване: увеличаване интензивността на оцветяването) или във фаза ВВСН 72 – 89 (Размер на завърза до 20 мм – консумативна зрелост: плодовете имат типичните за сорта вкус и твърдост)

  Брой мин/макс – 2
  Интервал между приложенията (мин) – 8-12
  Вода л/дка мин/макс – 20-40

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Горчиво гниене

  Алтернарийно гниене

  Сиво гниене

  Пеницилийно гниене

  Кафяво гниене

  Доза

  80 г/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 54 – 85 (Фаза „Миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването характерно за сорта)

  Брой мин/макс – 3
  Интервал между приложенията (мин) – 8-12
  Вода л/дка мин/макс – 20-40

  Или във  ВВСН 72 – 89 (Размер на завърза до 20 мм – консумативна зрелост: плодовете имат типичните за сорта вкус и твърдост|)
  Брой мин/макс – 2