Препарати

БАУНТИ СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  30.04.2024

  • Missing thumbnail

   Начин на действие:

   Активното вещество на БАУНТИ СК -Тебуконазолът действа върху мембраната на патогена чрез възпрепятстване биосинтеза на ергостерол чрез блокиране на процеса на деметилиране. Както и другите триазоли, тебуконазолът принадлежи към групата на инхибиторите на биосинтезата на стероли.

   УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
   При житни култури:
   БАУНТИ СК може да се прилага във всички фази на развитие до фаза цъфтеж. Може да се прилага както самостоятелно, така и включен в програми за растителна защита включваща и други продукти. БАУНТИ се прилага от началото на проява на симптомите на болестта. Следвайте препоръките на бюлетините на земеделските служби за ранно предизвестяване.
   При рапица:
   БАУНТИ може да се използва като регулатор на растежа или като фунгицид до ВВСН 57-59.
   Регулатор на растежа при рапица:
   БАУНТИ може да се приложи в два стадия от развитието на културата:
   – През есента, в случай на ранно развитие на културата, за ограничаване риска от удължаване – прилага се във фенофази от разтворен 4-ти до разтворен 6-ти лист (BBCH 14 – 16).
   – През пролетта, за ограничаване риска от ранно зреене – прилага се във фенофази от видимо нарастване на първо междувъзлие до видимо оформени единични цветни пъпки, но все още затворени (вторично цветообразуване) (BBCH 31- 57).
   При приложение в рапица, да се спазва закона за пчеларството.
   В случай на подчертан недостиг на вода или големи температурни амплитуди, да се избягва третирането с БАУНТИ, особено при лоша сеитба на житните култури или при засушаване на почвата, поради опасност от проява на фитотоксичност. Да не се третира при температури над 30°C.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на БАУНТИ СК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Жълта Ръжда

   Кафява ръжда

   Ленточна болест

   Листен пригор

   Доза

   60 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се при поява на първи симптоми
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Коронеста ръжда

   Доза

   60 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се при поява на първи симптоми
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Жълта Ръжда

   Кафява ръжда

   Септориоза

   Фузариоза по класа

   Доза

   60 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се при поява на първи симптоми.
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Склеротиния

   Цилиндроспориоза

   Черни петна

   Доза

   60 мл/дка

   Карантинен срок

   63 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 57-59 (видимо оформени единични цветни пъпки, но още затворени – отворени първите цветове).
   Брой мин/макс приложения – 2

   Вода л/дка – 20-60 л/дка
   Да се спазва закона за пчеларството!

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Кафява ръжда

   Листен пригор

   Доза

   60 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се при поява на първи симптоми
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Кафява ръжда

   Септориоза

   Доза

   60 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се при поява на първи симптоми
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка – 20-60 л/дка