Препарати

БАТЪЛ ДЕЛТА

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  30.04.2024

  • Missing thumbnail

   Батъл Делта засяга клетъчните мембрани на меристемните тъкани в чувствителните плевелни видове. Като въздейства едновременно на мембранната селективност и на пропускливостта. Той потиска митозата и клетъчното делене, което води до забавяне на растежните процеси в растението, в резултат на което то загива.

   Флуфенацет се поема от листата (главно от колеоптила) и корените на растението. И чрез ксилема и флоема се придвижва през растението до зоната на меристемните тъкани. Основната зона на абсорбция и въздействие върху житните плевели е покълващия зародиш
   (колеоптил). HRAC класификация – група К3

   Дифлуфеникан е инхибитор на фитоен – дехидрогеназа, ключов ензим за биосинтезата на каротиноиди: При отсъствие на каротиноиден биосинтез, развитието на хлоропластите и синтезът на хлорофил се потиска. HRAC класификация – група F1 Дифлуфеникан се абсорбира както през корените. Така и през покълнващия зародиш и после се разпространява към меристемната тъкан. Когато се прилага върху листата, е нужно добро покритие с работния разтвор, защото транслокацията му е ограничена.

   ПРИЛОЖЕНИЕ

   Може да се прилага преди поникване или ранно вегетационно от 1- ви до 3-ти лист на културата. Големината на житните плевели е ключова при определяне на момента на приложение. За постигане на максимален ефект при житните плевели, Батъл Делта трябва да се прилага преди тяхното поникване (BBCH 00-09). Колкото по-големи стават житните плевелите, толкова повече намалява ефикасността на продукта, като не се препоръчва той да се прилага след 3-ти лист . За постигане на максимален ефект върху широколистните плевели,  трябва да се прилага в ранни фази от тяхното развитие – до 4-ти лист (BBCH 14). За ефикасен контрол на лепка (Galium aparine), продуктът трябва да се прилага до 2-ри прешлен на плевела.

   При твърда пшеница може да се прилага само след сеитба, преди поникване. Ако за разширяване спектъра на действие, хербицидът се прилага в програма или като резервоарна смес с друг хербицид, дозата може да се намали. При информация за възникнала резистентност, независимо от партниращия продукт, трябва да се прилага в пълната доза. Във всички случаи, препоръчваме да се консултирате с търговския представител на ФМС за вашия регион.

   СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ

   Високоефикасен широкоспектърен хербицид с остатъчно действие за контрол на едногодишни широколистни и житни плевели в пшеница, ечемик, ръж и тритикале.

   БЕЗОПАСНОСТ ЗА КУЛТУРАТА

   Състояние на посева

   При третиране след сеитба, преди поникване, семената трябва да бъдат покрити с минимум 2,5 до 3 см. почва, за да се подсигури висока безопасност за културата. Незатворените след сеялката редове (например след посев с дискова редосеялка върху глинести или влажни почви) биха оказали отрицателно въздействие върху безопасността за културата. Може да се прилага при технология без обработка (no till), стига растителния остатък да е равномерно разпръснат по повърхността на почвата. Наличието на прекалено дебела покривка
   от растителни остатъци върху посева може да намали ефекта на хербицида. Не обработвайте почвата (например: валиране, брануване) след прилагането на продукта.

   Вид почва и влажност

   Най добър ефект се постига, когато преди и по време на третиране с Батъл Делта има оптимална почвена влага. Остатъчната активност на продукта намалява при сухи условия. Почви с повече от 10% растителни остатъци могат да намалят ефикасността на хербицида. Прилагането на хербицида върху песъчливи, много леки или каменисти почви може да увеличи риска от увреждане на културата.

   Начин на пръскане

   Препоръчва се ниска до средна плътност на разпръскване, за да се осигури оптимално покритие на почвата.

   Състояние на посева

   Хербицидът не следва да се прилага, ако растенията са били подложени на стрес, причинен от измръзване, суша, наводняване, болести, вредители, липса на хранителни вещества и/или други неблагоприятни условия, които намаляват растежа и жизнеспособността
   на посева.

   Метеорологични условия

   Избягвайте третиране в периоди на тежко и продължително застудяване, тъй като последващата употреба на продукти за растителна защита може да доведе до преходно обезцветяване и избледняване на културата., когато се очакват големи разлики между дневните и нощните температури (15°C). Избягвайте третиране, ако се очакват обилни валежи в последващите два дни. Неблагоприятно въздействие върху културата (избледняване, понижена жизненост) може да окаже много влажното време преди и след третирането, особено при култури,отглеждани върху леки, недренирани почви или наводнени почви. Това неблагоприятно въздействие има преходен характер и не оказва негативен ефект върху добива.

   УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТТА

   Когато хербициди с един и същ механизъм на действие се прилагат многократно в продължение на години за контролиране на едни и същи видове плевели в един и същ третиран участък, по естествен път възникват резистентни биотипове, които могат да оцелеят при спазване на препоръките за приложение на продуктите, да се разпространят и да започнат да доминират в третирания участък. Използвайки тези хербициди земеделският производител не може да очаква адекватен контрол на резистентните биотипове на плевелите. Ако контролът на плевелите е незадоволителен, може да е необходимо проблемният участък да се третира отново с продукт, който е с различен механизъм на действие. За да се управлява по-добре резистентността по отношение на хербицидите и да се забави
   разпространението и евентуалния превес на резистентни по отношение на хербициди биотипове на плевелите е необходимо да се предприемат някои от следните мерки:

   Комбинация от дълбока оран, допълнителни обработки, резервоарни смеси и използване на продукти с различен начин на действие.

   Допускането на плевелни семена в посевния материал и пренасянето на растителен материал допринася за разпространението на резистентни биотипове. Препоръчително е да се водят точни записки за прилаганите пестициди в отделните полета. за да може да се получи
   информация за разпределението и разпространението на резистентните биотипове.

   Флуфенацет принадлежи към групата К3. Счита се, че групата хербициди К3 е с много нисък риск за развитие на резистентност и малкото случаи на резистентност. За които се съобщава в световен мащаб, възникват в резултат на няколкогодишно засяване на една и съща култура и многократна употреба на K3 хербициди.

   Батъл Делта допринася съществено за стратегията за управление на резистентността, особено що се отнася до контрола на лисича опашка (Alopecurus myosuroides), ветрушка (Apera spica venti) и видовете райграс (Lolium spp.). Съгласно HRAC класификацията дифлуфеникан принадлежи към групата F1 и допринася за увеличаване на ефикасността срещу много устойчивите плевели, като лисича опашка (Alopecurus myosuroides) и видовете райграс (Lolium spp.), има добра ефективност в борбата с широколистни плевели като полски мак (Papaver rhoeas), полски синап (Sinapis arvensis) и врабчови чревца (Stellaria media) и по този начин намалява риска от създаване на резистентни биотипове.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на БАТЪЛ ДЕЛТА за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   60 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00-13  (сухо семе-разтворени 3 листа).
   * Брой мин/макс приложения – 1

   * Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Лисича опашка (Alopecurus myosuroides)

   Ветрушка (Apera spica-venti)

   Див овес (Avena fatua)

   Овсига, видове (Bromus diandrus, Bromus sterilis)

   Райграс (Lolium sp.)

   Фаларис - Phalaris minor

   Метличина (Poa trivialis)

   Огнивче, обикновено (Anagallis arvensis)

   самосевки на рапица

   Бяла куча лобода (Chenopodium album)

   Диплотаксис (Diplotaxis catholica)

   Поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulus)

   Лечебен росопас (Fumaria officinalis)

   Лепка, видове (Galium aparine/Galium sp.)

   Малък здравец - Geranium pusillum

   Червена мъртва коприва - Lamium purpureum

   Лайка, видове (Matricaria recutita/Matricaria chamomilla)

   Полска незабравка - Myosotis arvensis

   Полски мак (Papaver rhoeas)

   Пача трева (Polygonum aviculare)

   Синап, полски (Sinapis arvensis)

   Врабчови чревца (Stellaria media)

   попова лъжичка (Tlaspi arvence)

   Бръшлянолистно великденче (Veronica hederifolia)

   Полска теменуга (Viola arvensis)

   Трицветна теменуга - Viola tricolor

   Доза

   60 мл/дка

   Карантинен срок

   не се налага

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00-13  (сухо семе-разтворени 3 листа).
   * Брой мин/макс приложения – 1

   * Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   60 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00-13  (сухо семе-разтворени 3 листа).
   * Брой мин/макс приложения – 1

   * Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   60 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00-13  (сухо семе-разтворени 3 листа).
   * Брой мин/макс приложения – 1

   * Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка