Препарати

БАТЕРИ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

02.05.2024

 • Missing thumbnail

  БАТЕРИ е системен хербицид, предназначен за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели в селското стопанство.

  Механизъм на действие:
  БАТЕРИ е системен хербицид, формулиран на базата на активните вещества дикамба и МЦПА. Активното вещество дикамба принадлежи към химичната група на бензоатите, а МЦПА принадлежи към химичната група на фенокси-карбоксилатите, като и двете са синтетични ауксини, принадлежащи към групата HRAC 4 (по отношение на начина на действие, MoA). Има листна и коренова абсорбция, с транслокация през симпласта и апопласта с натрупване в меристемните тъкани. Инхибира развитието на клетките (действа като индол оцетна киселина, IAA).

  Регистрации за България:

  Зимни зърнено-житни култури (пшеница, ечемик)

  Срещу Широколистни плевели – внася се във фаза BBCH 29-32 (Край на братенето – вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел)
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка в доза 500мл/дка

  Пролетен ечемик

  Срещу Широколистни плевели – внася се във фаза BBCH 21-32 (Начало на братене – вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел)
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка в доза 500 мл/дка

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на БАТЕРИ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Широколистни плевели

  Доза

  500 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Пролетен ечемик
  Внася се във фаза BBCH 21-32 (Начало на братене – вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Широколистни плевели

  Доза

  500 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Зимни зърнено-житни култури (пшеница, ечемик)
  Внася се във фаза BBCH 29-32 (Край на братенето – вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка