Препарати

БАРИТОН СУПЕР 97.5 ФС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  21.03.2024

  • Missing thumbnail

   БАРИТОН СУПЕР 97.5 ФС е иновативен фунгициден дезинфектант за третиране на зърнени семена и контрол на комплекс от патогени.

   Описание:

   БАРИТОН СУПЕР 97.5 ФС е широкоспектърен, контактен и системен фунгицид, съдържащ активни вещества с различен механизъм на действие, като унищожава спорите на болестите, пренасяни по семенната обвивка и вътре в тях. Активното вещество флудиоксонил има контактно и локално системно (трансламинално) действие. Активните вещества протиоконазол и тебуконазол предизвикват морфологични и функционални изменения в клетъчната мембрана на гъбата. Продукта проявява антиспорулантен ефект и влияе върху мицелния растеж.

   Механизъм на действие:

   • Протиоконазол и тебуконазол са системно активни вещества с протективен, терапевтичен и ерадикационен ефект.
   •  Азолните фунгициди инхибират процеса на деметилиране на биосинтезата на стерол и нарушават селективността на пропускливостта на клетъчните мембрани на патогена.
   • Благодарение на системното си действие, лекарството е ефективно срещу повърхностни и вътрешни инфекции на семената, предпазва разсада от мухъл, почвени патогени и аерогенни инфекции.
   • Флудиоксанил е несистемен фунгицид с дългосрочно остатъчно действие. Абсорбира се от растителните тъкани, инхибира покълването на спорите и частично растежа на мицела.

   Предимства:

   • Нов стандарт срещу снежна плесен
   • Дълготрайна защита срещу кореново гниене
   • Ефективен срещу кореново гниене
   • Изразено стимулиране на растежа на надземната маса и корените
   • Подобрява презимуването при липса на снежна покривка

   Благодарение на иновативна комбинация от активни съставки, Баритон Супер е:

   • нов стандарт в борбата със снежната плесен, който минимизира рисковете от пролетно презасяване на зимните култури;
   • дезинфектант без слаби места, позволяващ използването му върху всички зърнени култури;
   • препарат с голям запас на безопасност, отговарящ на съвременните изисквания за дезинфектант, контролиращ съществуващи и потенциални „заплахи” за зърнените култури;
   • отлична „адхезия” и интензивно оцветяване на зърната.

   Ефекти, регулиращи растежа :

   • Баритон Супер осигурява изразени морфологични и физиологични ефекти, които допринасят за имуномодулацията на растенията:
   • в началото на вегетационния период се образуват растения с по-широки листа, които имат повече зелен пигмент, което има положителен ефект върху продуктивността на фотосинтезата;
   • дължината и масата на корените се увеличават, което повишава способността за абсорбиране на вода и съответно устойчивостта на суша;
   • Повишава се братенето и синхрона на развитие, което увеличава плътността на продуктивните стъбла и формира по-силни и здрави растения.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на БАРИТОН СУПЕР 97.5 ФС за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ленточна болест

   Мрежести петна

   Праховита главня

   Снежна плесен

   Фузарийно кореново гниене

   Доза

   100 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка – Мин 0.4 л/100 кг семена Макс 1.0 л/100 кг семена
   Посевна норма:

   Зимен ечемик 9-18 кг/дка
   Пролетен ечемик 12 – 20 кг/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Снежна плесен

   Твърда главня

   Фузарийно кореново гниене

   Доза

   100 мл/ 100 кг семена

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка – Мин 0.4 л/100 кг семена Макс 1.0 л/100 кг семена
   Посевна норма:

   Зимна пшеница 14-22 кг/дка
   Пролетна пшеница 18 – 22 кг/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Снежна плесен

   Фузарийно кореново гниене

   Доза

   100 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка – Мин 0.4 л/100 кг семена Макс 1.0 л/100 кг семена
   Посевна норма – 16 – 22 кг/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Снежна плесен

   Фузарийно кореново гниене

   Доза

   100 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка – Мин 0.4 л/100 кг семена Макс 1.0 л/100 кг семена
   Посевна норма – 15 – 22 кг/дка