Препарати

БАРИБА 250 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  11.03.2024

  • Missing thumbnail

   Бариба 250 СК е селективен фунгицид с широкоспектърно действие срещу гъбни патогени по много земеделски култури на открито и в оранжерийни условия. Активното вещество действа като инхибитор на митохондриалното дишане, чрез свързване с Qo на цитохрома b, нарушавайки енергийния цикъл в гъбния патоген и с това влияе на нарастването на мицела и спорите.

   Бариба 250 СК е системен продукт, който се разпространява трансламинарно в растението. Обем на работния разтвор: 20-30 л/дка за пшеница и ечемик, 20-50 л/дка за маслодайна рапица с наземна техника.

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

   • Регистрации на БАРИБА 250 СК за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    80 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    ВВСН 30-59 (Начало на удължаване на стъблото-край на изкласяването)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Ранен листен пригор

    Кафява ръжда

    Доза

    60 - 80 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 14 дни
    Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Склеротиния (Бяло гниене)

    Доза

    80 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 60-69 (10% от цветовете на главния цветонос отворени, нарастване на главния цветонос-край на цъфтежа)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка