Препарати

БАЗАГРАН 480 СЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  31.05.2024

  • Missing thumbnail

   Механизъм на действие:

   Базагран 480 СЛ е контактен вегетационен хербицид, който се поема чрез надземните части на растенията,нарушава фотосинтезата и плевелите бързо загиват. Успехът от борбата срещу плевелите в най-голяма степен зависи от обилното, равномерно и качествено напръскване на листната маса. Светлото, слънчево и стимулиращо активния растеж време усилва хербицидното действие на Базагран 480 СЛ, . Хладното, мрачно време или голяма суша, задържащи растежа на плевелите или намаляващи тургора им – могат да намалят ефекта от хербицида.
   След пръскането не бива да вали дъжд поне 5-6 часа, за да може достатъчно количество от хербицида да се поеме от плевелите и да се гарантира пълното им загиване.

   Управление на резистентността:

   С цел предотвратяване развитието на резистентност на плевелите към ПРЗ се препоръчва строго спазване на всички елементи от разрешената употреба на продукта: регистрирани дози, брой приложения за един сезон, време на приложение и др. При многократно използване на вещества с един и същ механизъм на действие , на една и съща площ e възможно плевелите да развият устойчивост към тях, при което ефикасността им се понижава значително. По тази причина, препоръчваме редуване на активни вещества с различен механизъм на действие (различна група по HRAC).

   Много добро хербицидно действие срещу абутилон, бутрак, обикновено огнивче, пипериче, полско подрумче, видове лобода, татул, лечебен русопас,

   петниста бударица (до 2-ри лист), обикновена лепка, дребнолистна галинзога, самосевки от слънчоглед, врабчово семе, лайка, тученица, фасулче, дива ряпа,

   полски синап, киселец, лапад, обикновен спореж, млечок, злолетница, синя метличина, здравец, обикновена колянка, врабчови чревца, попова лъжичка, кисели треви (кандри) и други.

   Добро хербицидно действие срещу видове щир, млечка, черно куче грозде, мъртва коприва (до 2- ри лист), полски мак, пача трева, великденче, трицветна теменуга.

   Приготвяне на работния разтвор:
   • преди третиране се проверява чистотата и изправността на пръскачката и дюзите;
   • определя се разходът на работен разтвор;
   • резервоарът на пръскачката се напълва от 1/2 до 2/3 с вода;
   • изчисленото количество продукт се излива в резервоара и се разбърква;
   • резервоарът се допълва догоре с вода и се разбърква, докато работният разтвор се хомогенизира напълно;
   • започва се пръскането, като се има предвид, че е много важно доброто и равномерно напръскване на листната маса;
   • по време на пръскането работният разтвор трябва да се разбърква постоянно чрез механична бъркалка или връщане на част от разтвора обратно в резервоара;
   • след прекъсвания на работата разтворът трябва отново да се разбърка старателно;

   Да не се третира при температури над 26 °С и горещо време, защото може да се получат слаби пригори (бели петна) по листата на културите, които впоследствие бързо се възстановяват, след 2–4 седмици признаците изчезват и това не се отразява отрицателно на добива.
   Не е желателно комбинирането му с противожитни хербициди.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на БАЗАГРАН 480 СЛ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   100 - 150 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   За полско производство.
   Внесен във фаза 2-4 трилистник на културите, с 20-40 л/дка работен разтвор

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   Градински грах за семепроизводство

   Внесен във фаза 3-4 трилистник на културата, с 20-40 л/дка работен разтвор

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   56 дни

   Допълнителна информация

   Внесен във фаза 2-4 лист на културата и на плевелите в доза 200 мл/дка с 20-40 л/дка работен разтвор.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   180 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внесен във фаза розетка на културата, с 20-40 л/дка работен разтвор

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внесен при 5-8 см. височина на културите

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внесен във фаза 3-4 лист на културата, с 20-40 л/дка работен разтвор

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреби

   Ориз

   Срещу Едногодишни широколистни плевели и кандри (Cyperaceae) – внася се във фаза ВВСН 12-

   29 (3 листа разтворени – видими са максималния брой на братята)

   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   180 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внесен във фаза розетка на културата, с 20-40 л/дка работен разтвор

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза 2-3 трилистник на културата

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   За полско производство.
   Внесен във фаза 2-4 трилистник на културите, с 20-40 л/дка работен разтвор

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внесен във фаза 3-4 лист на културата, с 20-40 л/дка работен разтвор

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка