Препарати

АФРОСАН ДУПЛО

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • SPe8- Опасен за пчелите

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на АФРОСАН ДУПЛО за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   150 - 500 кг/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 77-81 (зърната започват да се събират, грозда се затваря -начало на узряване) през Интервал от 10-14 дни.

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 50 – 88,6 л/дка

   Да се прила-га докато зърната започнат да узряват. Дозата от 500 грама продукт/дка да се прилага еднократно. Да не се надхвърля количеството от 13,3 кг продукт /хектар

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Cycloconium oleaginum

   Доза

   300 кг/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация

   Внася се 1-во приложение – пролет, в начало на цъфтеж. ВВСН 31-65 (леторастите стигат до 10% от крайния си размер – пълен цъфтеж, поне 50% от цветовете са отворени) 2-ро приложение – след лятото ВВСН 75-85 (размера на плодовете достига около 50% от крайния размер, костилките започват да се вдървесиняват – специфичното оцветяване на плодовете се увеличава)

   Брой мин/макс приложения – 1-
   Интервал между приложенията – 60
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
   Да не се надхвърля количеството от 7 кг/продукт /хектар годишно