Препарати

АФИКАР 100 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPe8 - Опасен за пчели

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

30.04.2024

 • Missing thumbnail

  АФИКАР 100 ЕК е пиретроиден инсектицид с бързо инициално действие за борба срещу голям брой неприятели по овощни, полски, зеленчукови и технически  култури

  ПРЕДИМСТВА:

  • Бързодействащ, мощен инсектицид – до един час след прилагането му по-голямата част от неприятелите са загинали
  • АФИКАР 100 ЕК е контактен инсектицид, устойчив на UV лъчи и високи температури,  с продължително действие.
  • Пиретроидът циперметрин засяга нервната система на вредителите, като предизвиква “нок даун” ефект, съпроводен с бърза парализа и смърт.

  За постигане на максимален ефект от третирането с продукта е необходимо да се осигури оптимално покриване на листната повърхност с работния разтвор.

  Може да се смесва с повечето от използваните в практиката продукти за растителна защита.

  Предвид множеството формулации е добре преди да се смеси да се направи тест за съвместимост между отделните продукти.

   

  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦИПЕРМЕТРИН:

  Механизъм на действие:

  Циперметринът, подобно на други пиретроидни съединения , се свързва с липофилната среда на мембраната от страната на вътрешната листовка на натриевия канал на нервните клетки. В резултат на това настъпва деполяризация на мембраната и значително забавяне на отварянето/затварянето на натриевия канал. Промяната в скоростта на потока на натриеви йони в такъв модифициран пиретроиден канал зависи от съединението. Всички пиретроиди предизвикват деполяризиращо изтичане на натриеви йони, но циперметринът и делтаметринът са особено силни , тъй като съдържат цианогрупа в алкохолния компонент. Деполяризацията причинява повтарящи се разряди и по този начин причинява синаптични смущения.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на АФИКАР 100 ЕК за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Колорадски бръмбар

  Доза

  20 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Максимален брой приложения: 2
  Интервал между третиранията: 21 дни

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Лозова листозавивачка

  Доза

  50 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Шарен гроздов молец

  Доза

  40 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Максимален брой приложения: 2
  Интервал между третиранията: 21 дни

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки

  Доза

  25 мл/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Допълнителна информация

  Листни въшки по листата и класа – във фаза BBCH 51 – BBCH 77 на пролет
  Срещу листни въшки по листата във фенофаза BBCH 09 – BBCH 21 на есен

  Максимален брой приложения: 2
  Интервал между третиранията: 21 дни

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Рапичен цветояд

  Доза

  15 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Максимален брой приложения: 2
  Интервал между третиранията: 21 дни

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки

  Доза

  25 мл/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Допълнителна информация

  Листни въшки по листата и класа – във фаза BBCH 51 – BBCH 77 на пролет
  Срещу листни въшки по листата във фенофаза BBCH 09 – BBCH 21 на есен

  Максимален брой приложения: 2
  Интервал между третиранията: 21 дни

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки

  Доза

  25 мл/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Допълнителна информация

  Листни въшки по листата и класа – във фаза BBCH 51 – BBCH 77 на пролет
  Срещу листни въшки по листата във фенофаза BBCH 09 – BBCH 21 на есен

  Максимален брой приложения: 2
  Интервал между третиранията: 21 дни

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Миниращи молци

  Ябълков плодов червей

  Доза

  30 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Максимален брой приложения: 2
  Интервал между третиранията: 21 дни