Препарати

АУСТРАЛ ПЛЮС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2024

  • Missing thumbnail

   Аустрал Плюс е инсекто-фунгицид, под формата на концентрирана суспензия от микрокапсули, използван при третиране на семена от житни култури.

   АУСТРАЛ ПЛЮС е контактен продукт с две активни субстанции с различен механизъм на действие. Флудиоксонил принадлежи към химичната група на фенилпиролите и на биохимично ниво блокира клетъчния обмен, а с това инхибира покълването, растежа на мицела на фитопатогена и проникването му в гостоприемника. Тефлутрин е инсектицид с широк спектър на действие срещу почвени неприятели от клас Coleoptera и Diptera.

   Начин на действие на Аустрал плюс :

   Флудиоксонил: – е несистемен контактен фунгицид, от класа на фенилпиролите; – има дълготрайна остатъчна активност; асимилацията в растителните тъкани, както и лечебните свойства са ограничени; инхибира до голяма степен кълняемостта на конидиите и в малка степен зародишната тръба и растежа на мицела; инхибира митоген-активираната протеин киназа в осмотична сигнална трансдукция.

   Тефлутрин: – контактно-паров инсектицид от класа на пиретроидите;

   Как работи Аустрал :

   Като репелент за някои видове Coleoptera; асимилацията в растението, както и транслокацията са ограничени; той действа върху нервната система на насекомите и нарушава функцията на невроните чрез взаимодействия в натриевите канали.

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на АУСТРАЛ ПЛЮС за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   500 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Минимални употреби
   Горскодървесни видове в разсадници

   Почвени патогени – внася се във фаза BBCH 00 сухо семе
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 0,5 л/100 кг семена
   Обеззаразените семена да се използват само в горските разсадници

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Обикновен житен бегач

   Телени червеи

   Ленточна болест

   Фузариоза

   Доза

   500 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Миниращи мухи

   Доза

   500 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Рамулариоза

   Доза

   500 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH00 (сухо семе)

   Вода л/дка мин/макс – 0,5 л/дка

   Минимални употреби
   срещу Миниращи мухи (Agromyza sp.)

   Внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 0,5 л/дка

    

   Минимални употреби
   срещу Рамулариоза (Ramularia collo-cygni)

   Внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе)
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 0,5 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Обикновен житен бегач

   Телени червеи

   Фузариоза

   Доза

   500 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Миниращи мухи

   Доза

   500 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH00 (сухо семе)

   Вода л/дка мин/макс – 0,5 л/дка

   Минимални употреби
   срещу Миниращи мухи (Agromyza sp.)

   Внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 0,5 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Обикновен житен бегач

   Телени червеи

   Септориоза

   Твърда главня

   Фузариоза

   Доза

   500 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Миниращи мухи

   Доза

   500 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH00 (сухо семе)

   Вода л/дка мин/макс – 0,5 л/дка

   Минимални употреби
   срещу Миниращи мухи (Agromyza sp.)

   Внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 0,5 л/дка

    

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Обикновен житен бегач

   Телени червеи

   Фузариоза

   Доза

   500 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Миниращи мухи

   Доза

   500 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 0,5 л/дка

   Минимални употреби
   срещу Миниращи мухи (Agromyza sp.)

   Внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 0,5 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Обикновен житен бегач

   Твърда главня

   Фузариоза

   Септориоза

   Доза

   500 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Миниращи мухи

   Доза

   500 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе)
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 0,5 л/дка

   Минимални употреби
   срещу Миниращи мухи (Agromyza sp.)

   Внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 0,5 л/дка

    

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Обикновен житен бегач

   Телени червеи

   Септориоза

   Твърда главня

   Фузариоза

   Доза

   500 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Миниращи мухи

   Доза

   500 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH00 (сухо семе)

   Вода л/дка мин/макс – 0,5 л/дка

   Минимални употреби
   срещу Миниращи мухи (Agromyza sp.)

   Внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 0,5 л/дка