Препарати

АТЛАС 7 5 ЕВ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  26.04.2024

  • Missing thumbnail

   АТЛАС 7 5 ЕВ е селективен, системен хербицид, предназначен за борба с икономически важни едногодишни житни плевели при зърнено-житни култури.

   Продуктът се абсорбира бързо (за няколко часа) от листата на плевелите и се транслоцира през първото денонощие в корените и коренищата.

   Активното вещество (феноксапроп – П- етил) прекратява асимилационните процеси на чувствителните плевели като потиска биосинтеза на мастни киселини. В резултат на това до три дни след прилагане на продукта се появява надлъжна хлороза по листата на плевелите, а след това антоцианово оцветяване. Това води до спиране конкурентоспособността им по отношение на водата и хранителните вещества. В зависимост от климатичните условия плевелите загиват до 10 дни.

   Продуктът съдържа необходимото количество антидот, което гарантира безопасността на зърнено-житните култури, които са обект на третиране. Антидотът се абсорбира от листата на пшеницата и ечемика, засилва техния метаболизъм и ги предпазва от повреди.

   Като част от европейското досие на продукта са проведени редица опити на територията на Югоизточна Климатична Зона (България, Румъния, Унгария, Словакия, Сърбия и Хърватска) в рамките на различни сезони, при които АТЛАС 7,5 ЕВ е тестван в стандартна и в двойна доза (100 и 200 мл/дка) с цел установяване на ефективност и фитотоксичност. Продуктът не е фитооксичен за целевите култури, както в неговата стандартна доза от 100 мл/дка, така и при 100% завишена доза. Поради бързото му разграждане след употреба, няма ограничение в следващите култури в сеитбообращението.

   КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ:

   Силно чувствителниДив овес (Avena fatua); Ветрушка (Apera spica-venti); Кокошe просо (Echinochloa crusglli); Кощрява (Setaria sp.); Кръвно просо (Digitaria sanguinalis); Балур (Sorghum halepense)от семе и коренища; Лисича опашка (Alopecurus myosuroides).

   Умерено толерантни плевелиРайграс (Lolium sp.)

   Предимства:

   •Изключителна селективност към пшеницата и ечемика.

   •Бърз визуален ефект, поради високите системни свойства на активното вещество.

   •Дъжд паднал два часа след третиране не намалява хербицидния ефект на АТЛАС 7,5 ЕВ.

   •Контролира житните плевели до второ коляно.

   •Разгражда се напълно и не застрашава следващите култури в сеитбообращението.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

    

    

  • Регистрации на АТЛАС 7 5 ЕВ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни плевели

   Див овес (Avena fatua)

   Кокошо просо

   Кръвно просо (Digitaria sanguinalis)

   Лисича опашка (Alopecurus myosuroides)

   Ветрушка (Apera spica-venti)

   Sorghum halepense – балур

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   не се изисква

   Допълнителна информация

   Внася се от фаза ВВСН 10-32 (първи лист от колеоптилавтория възел е най-малко на 2 см над първия възел).

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   УСТОЙЧИВИ ПЛЕВЕЛИ: Райграс ( Lolium sp.)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни плевели

   Див овес (Avena fatua)

   Кокошо просо

   Кръвно просо (Digitaria sanguinalis)

   Лисича опашка (Alopecurus myosuroides)

   Ветрушка (Apera spica-venti)

   Sorghum halepense – балур

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   не се изисква

   Допълнителна информация

   Внася се от фаза ВВСН 10-32 (първи лист от колеоптилавтория възел е най-малко на 2 см над първия възел).

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   УСТОЙЧИВИ ПЛЕВЕЛИ: Райграс ( Lolium sp.)