Препарати

АТЛАНТИС ФЛЕКС 20 25 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • съдържа Мефенпир – диетил (антидот) – 90 г/кг

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

22.03.2024

 • Missing thumbnail

  АТЛАНТИС ФЛЕКС 20,25 ВГ е селективен, системен хербицид от групата на сулфунилуреите. Попаднал върху плевелите продуктът се абсорбира бързо от листата (мезосулфурон-метил) и от корените (пропоксикарбазон-натрий), като се придвижва по флоема и ксилема към меристемната тъкан на плевелните растения, което стопира растежа и развитието им веднага и ги унищожава напълно до 4-6 седмици след третирането. Първоначалните визуални признаци на хербицидното действие върху плевелното растение са спиране на растежа, пожълтяване, хлоротични петна, последвани от некроза и пълно загиване. Селективността на продукта спрямо зърнено-житните култури както и допълнителната ефикасност е благодарение на мефенпир-диетил – антидот, който се съдържа в състава на продукта.

  СМЕСИМОСТ

  При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Преди смесването на АТЛАНТИС ФЛЕКС 20,25 ВГ с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.

  Не е препоръчително смесването с листни торове, особено при стресирана култура. Да се спазва интервал от 7 дни след употребата на листен тор. Да не се смесва с хлорпирифос съдържащи инсектициди. Да се спазва интервал от 4 седмици до третиране с такива инсектициди, при наличие на стресови фактори за културата

  Да не се смесва с хлорпирифос съдържащи инсектициди. Да се спазва интервал от 4 седмици до третиране с такива инсектициди. Препоръчва се смесване с продуктите Буктрил Универсал или Секатор ОД в зависимост от заплевеляването на полето.

  УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА

  Продуктът АТЛАНТИС ФЛЕКС 20,25 ВГ да не се прилага при овес и ечемик !
  Оптималният срок за приложение е през пролетта след зимния покой. Плевелите се контролират найдобре когато са между 2-ри и 6-ти лист. Препоръчително е културата да е преминала фаза 3-ти лист и да е започнало братене. Дозата на приложение зависи от плътността на заплевеляване, фазата на развитие на плевелите и тяхната упоритост.
  Препоръчва се видовете овсига да се третират във възможно най-ранна фаза нa развитие на културата (до начало на братене).
  АТЛАНТИС ФЛЕКС 20,25 ВГ трябва да се прилага само при растения в добро състояние и активна вегетация. Да не се третират културни растения, които са подложени на някакъв стресов фактор и имат забавена вегетация в резултат на засушаване или преовлажняване, измръзване, нападение от болести и неприятели, недостиг на хранителни вещества, полягане, предизвикано от наводнение или проливен дъжд и други неупоменати тук фактори.
  Да не се третира веднага след период на отрицателни или близки до нулата температури или при големи амплитуди между дневна и нощна температура. Късните пролетни мразове след третиране също могат да стресират културата и да доведат до неблагоприятни реакции. Два часа след пръскането, не трябва да се очаква валеж. Срок на повторно влизане след третиране: 24 часа.
  Продуктът се прилага с прилепител – Биопауър в доза 100 мл/дка.

  СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

  при доза на прилагане – 33 г/дка + Биопауър 100 мл/дка (прилепител).

  Силно чувствителни ≥ 95%:

  Житни – Полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides), Обикновена ветрушка (Apera spica-venti), Див овес (Avena fatua), Южен овес (Avena sterilis), Полска овсига (Bromus arvensis), Многогодишен райграс (Lolium perenne), Обикновена метлица (Poa trivialis), Едногодишна
  метлица (Poa annua). Широколистни – Дива ряпа (Raphanus raphanistrum), Полски синап (Sinapis arvensis).

  Чувствителни 85 % до 94 %:

  Житни – Дългоосилеста овсига (Bromus sterilis), Италиански райграс (Lolium multiflorum), Твърда глушица (Lolium rigidum). Широколистни – Полско подрумче (Anthemis arvensis), Лъчисто колендро (Bifora radians), Лайка (Matricaria chamomilla), Врабчови чревца (Stellaria
  media).

  Средно чувствителни от 70 % до 84 %:

  Лечебен росопас (Fumaria officinalis).

  Слабо чувствителни от 50% до 69,9%:

  Обикновена лепка (Galium aparine), Полски мак (Papaver rhoeas), Пача трева (Polygonum aviculare), Поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulus), Обикновен спореж (Senecio vulgaris).

  СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ – при доза на прилагане – 20 г/дка + Биопауър 100 мл/дка (прилепител).

  Силно чувствителни ≥ 95%:

  Житни – Полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides), Обикновена ветрушка (Apera spica-venti), Див овес (Avena fatua), Южен овес (Avena sterilis), Обикновена метлица (Poa trivialis), Едногодишна метлица (Poa annua). Широколистни – Полски синап (Sinapis arvensis).
  Чувствителни 85 % до 94 %: Житни – Полска овсига (Bromus arvensis), Италиански райграс (Lolium multiflorum), Райграс (Lolium perenne). Широколистни – Дива ряпа (Raphanus raphanistrum), Врабчови  чревца (Stellaria media).

  Средно чувствителни от 70 % до 84 %:

  Житни – Дългоосилеста овсига (Bromus sterilis), Твърда глушица (Lolium rigidum). Широколистни – Лечебен росопас (Fumaria officinalis), Лъчисто колендро (Bifora radians), Лайка (Matricaria chamomilla).

  Слабо чувствителни от 50% до 69,9%:

  Обикновена лепка (Galium aparine), Полски мак (Papaver rhoeas), Поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulus).


  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на АТЛАНТИС ФЛЕКС 20 25 ВГ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Едногодишни широколистни плевели

  Лисича опашка (Alopecurus myosuroides)

  Ветрушка (Apera spica-venti)

  Див овес (Avena fatua)

  Овсига, видове (Bromus diandrus, Bromus sterilis)

  Райграс (Lolium sp.)

  Метличина (Poa trivialis)

  Дива ряпа (Raphanus raphanistrum)

  Синап, полски (Sinapis arvensis)

  Подрумче (Anthemis arvensis)

  Лайка, видове (Matricaria recutita/Matricaria chamomilla)

  Врабчови чревца (Stellaria media)

  Лечебен росопас (Fumaria officinalis)

  Лепка, видове (Galium aparine/Galium sp.)

  Полски мак (Papaver rhoeas)

  Пача трева (Polygonum aviculare)

  Поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulus)

  Доза

  20 - 33 г/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 13-32 три листа разтворени – вторият възел е наймалко на 2 см. над първия възел.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-30
  Прилага се с адювант Биопауър – 100 мл/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Едногодишни широколистни плевели

  Лисича опашка (Alopecurus myosuroides)

  Ветрушка (Apera spica-venti)

  Див овес (Avena fatua)

  Райграс (Lolium sp.)

  Метличина (Poa trivialis)

  Дива ряпа (Raphanus raphanistrum)

  Синап, полски (Sinapis arvensis)

  Овсига, видове (Bromus diandrus, Bromus sterilis)

  Подрумче (Anthemis arvensis)

  Лайка, видове (Matricaria recutita/Matricaria chamomilla)

  Врабчови чревца (Stellaria media)

  Лечебен росопас (Fumaria officinalis)

  Лепка, видове (Galium aparine/Galium sp.)

  Полски мак (Papaver rhoeas)

  Пача трева (Polygonum aviculare)

  Поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulus)

  Доза

  20 - 33 г/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 13-32 три листа разтворени – вторият възел е наймалко на 2 см. над първия възел.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-30
  Прилага се с адювант Биопауър – 100 мл/дка