Препарати

АТЛАНТИС АКТИВ ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  22.03.2024

  • Missing thumbnail

   Механизъм на действие:

   АТЛАНТИС АКТИВ ВГ е селективен, системен хербицид от групата на ALS инхибиторите за борба срещу едногодишни житни и широколистни плевели при житни култури. Попаднал върху плевелите продуктът се абсорбира бързо от листата (йодосулфурон-метил-натрий (HRAC 2 (B)) и мезосулфуронметил (HRAC 2 (B)), спира растежа и развитието им веднага и ги унищожава напълно до 4-6 седмици след пръскане. Продуктът има и почвен ефект, тъй като активното вещество тиенкарбазон-метил (HRAC2 (B)) се поема както от листата, така и от корените и кълновете на плевелите. Визуалните признаци на хербицидното действие са пожълтяване на плевелите, хлоротични петна, последвани от некроза и пълнозагиване на плевелното растение. Антидотът мефемпир-диетил осигурява селективността на продукта чрез ускоряване на метаболизма на активните вещества в житните растения. АТЛАНТИС АКТИВ ВГ контролира също така спящите меристемни тъкани, като по този начин предотвратява повторния растеж на плевелите.

   УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:

   Необходимото количество АТЛАНТИС АКТИВ ВГ да се разтвори предварително в отделен съд. Да се изчака до пълното разтваряне на гранулите, след което така полученият разтвор да се изсипе в наполовина пълният с вода резервоар. Преди да се добави останалото количество вода да се прибави  прилепителя. Да се избягва образуването на пяна. Да се включи бъркалката и резервоара да се долее догоре с вода. По време на пръскане разбъркването на разтвора да продължи.

   СМЕСИМОСТ:

   При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Преди сместването на АТЛАНТИС АКТИВ ВГ с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху растенията.

   УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА:

   Оптималният срок за приложение е през пролетта след зимния покой. Препоръчително е културата да е навлязла във фаза 3-ти лист и да е започнало братене. Плевелите се контролират най-добре, когато са в ранни фази на развитие. Дозата на приложение зависи от плътността на заплевеляване, фазата на развитие на плевелите и тяхната упоритост.
   Атлантис® Актив ВГ трябва да се прилага само при култура в добро състояние и активна вегетация. Да не се третира посев, който е подложен на някакъв стресов фактор и има забавена вегетация в резултат на засушаване или преовлажняване, измръзване, атака от болести и неприятели, недостиг на хранителни вещества, полягане, предизвикано от наводнение или проливен дъжд и други неупоменати тук фактори.
   Да не се третира веднага след период на отрицателни или близки до нулата температури или при големи амплитуди между дневна и нощна температура. Късни пролетни мразове, след третиране, също могат да стресират културата и да доведат до неблагоприятни реакции. Да се избягва попадането на продукта върху съседни култури.
   Атлантис® Актив ВГ се прилага с прилепител – Биопауър в доза 100 мл/ дка


   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на АТЛАНТИС АКТИВ ВГ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Лисича опашка (Alopecurus myosuroides)

   Див овес (Avena fatua)

   Овсига, видове (Bromus diandrus, Bromus sterilis)

   Райграс (Lolium sp.)

   Твърда глушица (Lolium rigidum)

   Просо (Panicum miliaceum)

   Метличина (Poa trivialis)

   Летен горицвет (Adonis aestivalis)

   Огнивче, обикновено (Anagallis arvensis)

   Подрумче (Anthemis arvensis)

   Полски невен (Calendula arvensis)

   Овчарска торбичка (Capsela bursa-pastoris)

   Царевичен кимион (Carum ridolfia)

   Бяла куча лобода (Chenopodium album)

   Полска маргаритка (Chrysanthemum segetum)

   Полска поветица (Convolvulus arvensis)

   Поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulus)

   Диплотаксис (Diplotaxis catholica)

   Лечебен росопас (Fumaria officinalis)

   Лепка, видове (Galium aparine/Galium sp.)

   Стъблообхватна мъртва коприва (Lamium amplexicaule)

   Лайка, видове (Matricaria recutita/Matricaria chamomilla)

   люцерна (Medicago sativa)

   Полски мак (Papaver rhoeas)

   Пача трева (Polygonum aviculare)

   Дива ряпа (Raphanus raphanistrum)

   Полски гръдник (Sherardia arvensis)

   Синап, полски (Sinapis arvensis)

   Врабчови чревца (Stellaria media)

   Полски торилис (Torilis arvensis)

   Бръшлянолистно великденче (Veronica hederifolia)

   Полска теменуга (Viola arvensis)

   Доза

   25 - 33.3 мл/дка

   Карантинен срок

   не се изисква

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 22-32 забележими 2 братя-вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

   Поради риск за подпочвените води, употребата на продуктът трябва да е през пролетта! Продуктът се прилага с адювант БИОПАУЪР 100 мл/дка