Препарати

АСКРА ЕКСПРО

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

02.05.2024

 • Missing thumbnail

  АСКРА ЕКСПРО е системен, вегетационен, трикомпонентен фунгицид, съдържащ флуопирам, биксафен и протиоконазол. Активните вещества флуопирам (група – пиридилетиламиди) и биксафен (група – карбоксамиди) са от нов клас – SDHI, които потискат действието на ензимите от комплекс II в митохондриевата дихателна верига на гъбите. В растението проникват чрез листата и се придвижват системно по ксилема (акропетално), имат и трансламинарни свойства. Протиоконазол е 3-то най-ново поколение от групата на триазолите, които предизвикват морфологични и функционални изменения в клетъчната мембрана на гъбата

  МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ на Аскра Експро:

  • АСКРА ЕКСПРО е системен, вегетационен, трикомпонентен фунгицид, съдържащ флуопирам, биксафен и протиоконазол.
  • АСКРА ЕКСПРО съчетава два механизма на действие, което предотвратява развитието на резистентност и осигурява отличният фунгициден ефект.
  • Продуктът притежава предпазен ефект – възпрепятства развитието на спорите на гъбите, лечебен ефект- блокира наличните латентни инфекции в културите и предотвратява по-нататъшното им развитие и разпространение, и изкореняващ ефект при широк спектър от болести.

  ПРЕДИМСТВА:

  • Широк спектър на контролирани болести – септория, кафява листна ръжда, жълта ръжда, мрежести петна, фузариоза по класа и др.
  • Единственият фунгицид с две SDHI – активни вещества: флуопирам и биксафен, всяко с идивидуален профил на контрол.
  • Бързо действие на флуопирам, осигуряващ моментална защита срещу болестите.
  • Допълващо се от дълготрайния контролиращ ефект на биксафен – най-устойчивият SDHI.
  ЕДИНСТВЕНИЯ ФУНГИЦИД С ДВЕ SDHI АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА НА ПАЗАРА, ДАВАЩ СИЛЕН ПРЕДПАЗЕН И ЛЕЧЕБЕН ЕФЕКТ.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на АСКРА ЕКСПРО за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Кафява ръжда

  Листни петна

  Мрежести петна

  Ръжда

  Доза

  72 - 120 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Снежна плесен

  Доза

  120 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Листен пригор

  Доза

  72-120 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30-51 ВВСН 30-51 От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза начало на изкласяване

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  Минимална употреба
  Ечемик
  Срещу Снежна плесен (Monographella nivalis) – внася се във фаза ВВСН 30-51 От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза начало изкласяване
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  Минимална употреба
  Ечемик
  Срещу Листен пригор (Rhynchosporium secalis) – внася се във фаза ВВСН 30-51 От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза начало изкласяване Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни петна

  Доза

  120 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Коронеста ръжда

  Фузариоза по класа

  Брашнеста мана

  Базично гниене

  Снежна плесен

  Доза

  120 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30-51 От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза начало на изкласяване

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  Минимална употреба
  Овес
  Срещу Коронеста ръжда (Puccinia coronata),
  фузариоза по класа (Fusarium roseum), брашнеста мана (Erysiphe graminis), ), базично гниене (Pseudocercosporella herpotrichoides), снежна плесен (Monographella nivalis) – внася се във фаза ВВСН 30-51 От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза начало на изкласяване
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Жълта Ръжда

  Кафява ръжда

  Ранен листен пригор

  Доза

  90 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Петносване по класа

  Доза

  150 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Жълто-кафяви петна

  Снежна плесен

  Доза

  150 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Вася се във фаза ВВСН 30-61 От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза начало на цъфтеж: видими първи прашници

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  Минимална употреба
  Пшеница
  Срещу Жълто-кафяви петна (Pyrenophora teres), Снежна плесен (Monographella nivalis) – внася се във фаза ВВСН 30-61 От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза начало на цъфтеж: видими първи прашници
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Жълта Ръжда

  Кафява ръжда

  Ранен листен пригор

  Доза

  90 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Снежна плесен

  Брашнеста мана

  Фузариоза по класа

  Базично гниене

  Доза

  150 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Листен пригор

  Доза

  72-150 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Вася се във фаза ВВСН 30-61 От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза начало на цъфтеж: видими първи прашници

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  Минимална употреба
  Ръж
  Срещу Листен пригор (Rhynchosporium secalis) – внася се във фаза ВВСН 30-61 От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза начало на цъфтеж: видими първи прашници
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  Минимална употреба
  Ръж
  Срещу Снежна плесен (Monographella nivalis),
  брашнеста мана (Erysiphe graminis), фузариоза по класа (Fusarium roseum), базично гниене (Pseudocercosporella– внася се във фаза ВВСН 30-61
  От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза начало на цъфтеж: видими първи прашници
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Жълта Ръжда

  Кафява ръжда

  Ранен листен пригор

  Доза

  90 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Листен пригор

  Доза

  72-150 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Вася се във фаза ВВСН 30-61 От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза начало на цъфтеж: видими първи прашници

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  Минимална употреба
  Тритикале
  Срещу Листен пригор (Rhynchosporium secalis) – внася се във фаза ВВСН 30-61 От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза начало на цъфтеж: видими първи прашници
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка