Препарати

АСКОТ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPe8 - Опасен за пчелите

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на АСКОТ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Прасковена листна въшка

   Колорадски бръмбар

   Доза

   40 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Прасковена листна въшка

   Средиземноморска плодова муха

   Доза

   40 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация