Препарати

АРТЕА 330 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на АРТЕА 330 ЕК за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    40 мл/дка

    Карантинен срок

    45 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Кафява ръжда

    Доза

    40 мл/дка

    Карантинен срок

    45 дни

    Вреда

    Ранен листен пригор

    Пролетен листен пригор

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    45 дни

    Допълнителна информация