Препарати

АРНОЛД

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • хербицид комбинирано действие.

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

31.05.2024

 • Missing thumbnail

  АРНОЛД е комбиниран хербицид за ранно приложение след поникване в зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, ръж, тритикале и спелта). Съдържащ две активни вещества флуфенацет и дифлуфеникан.

  Флуфенацетът принадлежи към химическата група Оксиацетамиди и действа като инхибитор на клетъчното делене (HRAC група К3). Инхибирането на митозата и деленето на клетките води до забавяне на процесите на растеж на растенията, и смърт. Флуфенацетът се приема основно от кореновата система и хипокотила и кълновете и се премества предимно по ксилема. След приложението растежът ще се забави в рамките на няколко часа, а видими симптоми се появяват след няколко дни.

  Дифлуфениканът принадлежи към групата на Анилидните хербициди и действа като инхибитор на биосинтеза на каротеноиди (HRAC група F1). Дифлуфениканът е селективен и контактен хербицид с остатъчен ефект, който се абсорбира главно от кълнове от покълнали семена. Той е предназначен за прилагане предимно при поникване и след поникване и обикновено засяга плевелите в ранните етапи.

  Указания за приготвяне на работния разтвор:

  Изсипете АРНОЛД в резервоара на пръскачката, напълнена с половината от необходимото количество чиста вода. Долейте резервоара до необходимото количество вода. По време на смесване и пръскане, дръжте бъркалката включена. Не приготвяйте и не използвайте
  повече работен разтвор от необходимото.

  Почистване на оборудването:

  Цялото оборудване за приложение и замърсеното защитно облекло трябва да се измие / почисти с вода или разреден почистващ разтвор и старателно да се изплакне. Да не се замърсяват водните източници със промивните води. Замърсените промивни води трябва
  да се изхвърлят безопасно в съответствие с местните разпоредби. Избягвайте разливането. В случай на разлив, незабавно отстранете замърсените дрехи и измийте кожата. Веднага след пръскането, изпразнете резервоара напълно. Всяко замърсяване от външната
  страна на оборудването за пръскане трябва да се почисти чрез промиване с чиста вода. Изплакнете вътрешността на резервоара с чиста вода и промийте през щангите и маркучите, като използвате поне една трета от обема на резервоара за пръскане. Напълнете
  половината от резервоара с вода, разбъркайте и напълно изпразнете резервоара. Повторете тази стъпка отново.

  Съхранение:

  Продуктът трябва да се съхранява в оригиналния си неотворен контейнер при хладни, сухи и добре проветриви условия в продължение на 2 години.

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на АРНОЛД за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни широколистни плевели

  Житни плевели

  Доза

  60 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 10-13 (Първи лист от колеоптила – листа разтворени) преди или рано след поникване на плевелите.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни широколистни плевели

  Житни плевели

  Доза

  60 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 10-13 (Първи лист от колеоптила – листа разтворени) преди или рано след поникване на плевелите.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни широколистни плевели

  Житни плевели

  Доза

  60 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 10-13 (Първи лист от колеоптила – листа разтворени) преди или рано след поникване на плевелите.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни широколистни плевели

  Житни плевели

  Доза

  60 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 10-13 (Първи лист от колеоптила – листа разтворени) преди или рано след поникване на плевелите.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни широколистни плевели

  Житни плевели

  Доза

  60 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 10-13 (Първи лист от колеоптила – листа разтворени) преди или рано след поникване на плевелите.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка