Препарати

АРИГО ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  08.12.2023

  • Missing thumbnail

   АРИГО ВГ е вегетационен хербицид за контрол на едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при царевица, отглеждана за зърно и силаж.

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:
   АРИГО ВГ е мощна комбинация от три активни вещества – никосулфурон, римсулфурон и мезотрион.
   Мезотрион принадлежи към химичната група на трикетоните. Той се поема чрез мистата и корените на засегнатите растения. Активното вещество блокира каротиноидите, които имат ключова роля при производството на хлорофил. В резултат на това, под влияние на ултравиолетовите лъчи, хлорофилът се разгражда и предизвиква бързо избеляване и некротизиране на плевелните тъкани.

   Никосулфурон и римсулфурон са сулфунилурейни хербициди. В плевелното растение двете активни вещества блокират биосинтезата на ензима ацетолактатна синтаза (ALS), който е ключов при изграждането на аминокиселините с разклонена верига. Абсорбират се чрез листата и корените и бързо се придвижват в цялото растение.

   В чувствителните растения потиска клетъчното делене във вегетационния връх. Растежът на плевелите се преустановява няколко часа след третирането, но видими симптоми се появяват след 5-10 дни, а пълното загиване на плевелите става за 15-25 дни. По-малко чувствителните видове може да не загинат напълно, но те остават потиснати в своето развитие и не конкурират културата по отношение на вода и хранителни вещества.

   • Регистрации на АРИГО ВГ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    33 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Царевица (за зърно и силаж).
    Приложение от 2 ри до 8 ми лист на царевицата (ВВСН 12-18), 1 – 3 лист на житните и 2 – 4 лист на широколистните плевели
    С прилепител Тренд 90 в доза 0,1 %