Препарати

АРЕСТ 5 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  31.05.2024

  • Missing thumbnail

   АРЕСТ 5 ЕК е системен селективен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни плевели при широколистни култури

   Механизъм на действие:

   АРЕСТ 5 ЕК се абсорбира от листата и стъблото на растенията и инхибира растежа на меристемите в листата и коренището.

   Предимства

   • Винаги гарантиран резултат независимо от плътността и големината на житните плевели и условията
   • Срещу всички житни плевели ,при всички широколистни култури без значение на тяхната фаза на развитие

    

   • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ: Маслодайна рапица – Едногодишни житни плевели и самосевки от зърнено-житни култури – 120мл/дка
    Соя, Захарно цвекло, Слънчоглед – Едногодишни и многогодишни житни плевели – 100-150мл продукт/дка срещу едногодишни; 150мл продукт/дка срещу многогодишни
    Памук, Фасул – Едногодишни и многогодишни житни плевели – 100-150мл продукт/дка срещу едногодишни; 150-250мл продукт/дка срещу многогодишни
    Картофи – Едногодишни и многогодишни житни плевели – 100-150мл продукт/дка срещу едногодишни;1 50-300мл продукт/дка срещу многогодишни
    Домати – Едногодишни и многогодишни житни плевели – 100-150мл продукт/дка срещу едногодишни;1 50-175мл продукт/дка срещу многогодишни
   • Карантинен срок (дни): 21 дни за домати и зелен фасул; 45 дни за зрял фасул, картофи, слънчоглед, памук; 60 дни за захарно цвекло; 90 дни за маслодайна рапица и соя

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на АРЕСТ 5 ЕК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   100 - 150 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   150 - 175 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Не по-късно от ВВСН 81(10% от плодовете с типичен цвят на зреене.

   В 3-5 лист на едногодишните и многогодишни плевели.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   100 - 150 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   150 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза Не покъсно от ВВСН 49 (кореноплодите са в техническа зрялост).

   В 3-5 лист на едногодишните и многогодишни плевели

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
   Да се спазва законът за пчеларството

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   100 - 150 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   150 - 250 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Не по-късно от ВВСН 69 за зелен фасул (край на цъфтежа: първите чушки се виждат)

   Не по-късно от ВВСН 79 за зелен фасул (чушки: отделни фасулеви зърна се виждат лесно)

   В 3-5 лист на едногодишните и многогодишни плевели

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
   Да се спазва законът за пчелар
   Карантинен срок за зелен фасул – 21 дни.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   100 - 150 мл/дка

   Карантинен срок

   45 дни

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   150 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   45 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза Не покъсно от ВВСН 74 (растежа продължава до 40% от плодовете от първото плодообразуване достигат пълен размер)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
   Да се спазва законът за пчеларството

   Срещу многогодишни плевели

   3-5 лист на едногодишните и многогодишни плевели

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
   Да се спазва законът за пчеларството

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   100 - 150 мл/дка

   Карантинен срок

   45 дни

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   150 мл/дка

   Карантинен срок

   45 дни

   Допълнителна информация

   Не по-късно от ВВСН 76 (приблизително 60 % от семенниците достигат крайния си размер)

   В 3-5 лист на едногодишните и многогодишни плевели

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
   Да се спазва законът за пчеларството

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Самосевки от житни култури

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   120 мл/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

   Не по-късно от ВВСН 65 (пълен цъфтеж) 2-3 лист на плевелите и самосевките

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
   Да се спазва законът за пчеларството

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   100 - 150 мл/дка

   Карантинен срок

   45 дни

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   150 мл/дка

   Карантинен срок

   45 дни

   Допълнителна информация

   Не по-късно от ВВСН 71 (семената от външния край на питата са сиви и са достигнали окончателния си размер)

   В 3-5 лист на едногодишните и многогодишни плевели

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
   Да се спазва законът за пчеларството

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   100 - 150 мл/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   150 мл/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

   Внася се не по-късно от ВВСН 51 (виждат се първите цветни пъпки).

   Внася се 3-5 лист на едногодишните и многогодишни плевели

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
   Да се спазва законът за пчеларството

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   100 - 150 мл/дка

   Карантинен срок

   45 дни

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   150 - 250 мл/дка

   Карантинен срок

   45 дни

   Допълнителна информация

   Не по-късно от ВВСН 69 за зелен фасул (край на цъфтежа: първите чушки се виждат)

   Не по-късно от ВВСН 79 за зелен фасул (чушки: отделни фасулеви зърна се виждат лесно)

   В 3-5 лист на едногодишните и многогодишни плевели

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
   Да се спазва законът за пчелар
   Карантинен срок за зелен фасул – 21 дни.