Препарати

АРАТ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  22.04.2024

  • Missing thumbnail

   Арат се поема основно от листата и частично от корените на поникналите плевели. Придвижва се базипетално и акропетално (по флоема и ксилема) на растенията.

   Тритосулфурон води до блокиране синтеза на изключително важни за растенията ензими, в т.н. ацетолактатен синтез (ALS). Това води до нарушен синтез на жизненоважните аминокиселини валин, левцин и изолевцин. Първоначалният ефект е спиране на растежа и развитието на клетките при чувствителните плевели поради недостига на тези аминокиселини, което впоследствие причинява загиване на растенията.

   Дикамба принадлежи към химическата група деривати на бензоената киселина и действа върху синтеза на ауксин в растенията. След третирането с дикамба се нарушава нормалното нарастване на клетките и развитието на растенията, което води до загиване на чувствителните растения поради некоординиран растеж. Комбинирането на различните механизми обуславя бързото инициално действие, по-широк спектър и защита от появата на резистентност в плевелите. Светлото, слънчево, топло и стимулиращо активния растеж време усилва хербицидното действие.

   Оптимален момент за приложение:

   Пшеница и ечемик – Във фаза 2-6-ти лист на едногодишните плевели и 10-15 см височина на паламидата. От разтворени 3 листа до края на брате на културите.

   Царевица – Във фаза 2-6-ти лист на културата и едногодишните плевели. За максимален ефект след третиране не бива да вали дъжд поне няколко часа.

   Много добро хербицидно действие:

   срещу лайка, лепка, див мак, бяла куча лобода, щир, абутилон, подрумче, овчарска торбичка, бучиниш, слез, обикновена тученица, звездица, бабини зъби, лютичета, пиперичета, врабчово семе, петниста бударица, обикновен спореж, колянка, галинзога, попова лъжичка,
   червена мъртва коприва, див коноп, бутрак, паламида.

   Добро до задоволително действие срещу:

   стъблеобхватна мъртва коприва, фасулче, едногодишна живолина, ралица, персийско великденче, полска теменуга.

   Забелебка: Да не се използва при сладка царевица

   Работен р-р: 15–30 л/дка.

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  • Регистрации на АРАТ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   10 - 20 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Прилага се във фаза BBCH 13-29 (разтворени 3 листа-край на братенето)
   *Може да се прилага с адювант ДЕШ-50 мл/ дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   10 - 20 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Прилага се във фаза BBCH 13-29 (разтворени 3 листа-край на братенето)
   *Може да се прилага с адювант ДЕШ-50 мл/ дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   20 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Дозата се подава с прилепителя ДЕШ-100  в мл/дка.
   Прилага се във фаза BBCH 12-16 (разтваряне на 2-ри лист-разтваряне на 6-ти лист)
   * Да не се използва при сладка царевица