Препарати

АПРОН XL 350 ЕС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на АПРОН XL 350 ЕС за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Почвени патогени

    Доза

    200 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    до 4 литра вода.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    300 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    до 4 литра вода.