Препарати

АПОЛО 50 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  22.04.2024

  • Missing thumbnail

   АПОЛО 50 СК е контактен акарицид със специфично действие срещу паяжинообразуващите акари по овощните, лозята, зеленчуковите и украсните растения.

   Механизъм на действие

   Аполо 50 СК е специфичен контактен акарицид с изразено дълго последействие – два месеца. Той действа на яйцата на паяжинообразуващите акари, както и на ларвите. Излюпените ларви не са жизненоспособни и незабавно загиват. При правилно избран срок на приложение – до 3 % излюпени зимни яйца, с едно приложение може да се контролира популацията на акарите за целия вегетационен период. Наред със зимните яйца, продуктът унищожава и летните яйца на жълтия лозов акар и обикновения паяжинообразуващ акар. Не действа на нимфи и възрастни форми.

   Спектър на действие

   Аполо 50 СК действа на яйцата на паяжинообразуващите акари, както и на ларвите. Излюпените ларви не са жизненоспособни и незабавно загиват. При правилно избран срок на приложение – до 3% излюпени зимни яйца, с едно приложение може да се контролира популацията на акарите за целия вегетационен период. Наред със зимните яйца, продуктът унищожава и летните яйца на жълтия лозов акар и обикновения паяжинообразуващ акар. Не действа на нимфи и възрастни форми.

    

   Смесимост

   Да не се смесва с бордолезов разтвор. Смесим с най-често използваните в практиката фунгициди, инсектициди и други акарицидии. Желателно е провеждането на предварителен тест за съвместимост при всеки конкретен случай.

   Специфични условия, при които продукта може или не трябва да бъде употребяван, включително механизъм на действие:

   Аполо 50 СК е контактен акарицид със специфично действие срещу паяжинообразуващи акари по овощни култури, лозя и зеленчукови култури. В съответствие със специфичното действие на Аполо 50 СК върху яйцата на акарите, особено важно за постигане на оптимални резултати, е опръскването на листата и по възможност на самите яйца преди излюпване с работния разтвор в зависимост от хабитуса на културата. Спазване мерките за безопасност при работа с продукти за растителна защита. Да се третира при тихо време, без вятър, за да се избегне попадане на работен разтвор върху съседни култури. Да не се третира при температури над 35 С. При слаб вятър да не се пръска в посока срещу вятъра.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

    

  • Регистрации на АПОЛО 50 СК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Обикновен паяжинообразуващ акар

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс 100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Жълт лозов акар

   Доза

   30 - 40 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс 100 л/дка