Препарати

АПАЧИ ЕВ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPe8 - Опасен за пчелите.

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2024

 • Missing thumbnail

  Описание на препарата:

  АПАЧИ ЕВ  е акарициден инсектицид с контактно и поглъщащо действие върху подвижните форми на вредните насекоми.

  Начин на действие АПАЧИ ЕВ акарициден инсектицид

  АПАЧИ ЕВ  бързо прониква в растението и образува активен продуктов депозит в мезофила на листата, депозит, който осигурява контрол на вредителите за дълъг период от време. С много добър трансламинарен ефект предпазва и двете страни на листата.

  Действа върху вредителите, главно чрез поглъщане, унищожавайки възрастните и ларвите, които се хранят с третираните части на растението. АПАЧИ  също има контактна дейност. След третиране с АПАЧИ  неприятелите моментално се парализират, храненето се спира, но максималната смъртност се получава 3-5 дни след поглъщане на леталната доза.

  Предимства АПАЧИ ЕВ  акарициден инсектицид

  • Трансламинарен и контактен акарицид
  • Широк спектър на контрол
  • Устойчивост на измиване
  • Дълготрайна активност
  • Добра съвместимост с партньори в сместа

  Съвместимост

  АПАЧИ ЕВ  е съвместим с повечето инсектициди и фунгициди, но преди употреба е препоръчително да се направи тест за физическа съвместимост.

  Ограничения

  Тъй като продуктът е опасен за пчелите, да не се прилага върху растения по време на цъфтеж!

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на АПАЧИ ЕВ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листоминиращи мухи

  Обикновен паяжинообразуващ акар

  Доза

  50 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство

  Внася се при нападение (не по-късно от ВВСН 89-пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения –2
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
  Да се прилага от март до октомври

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Обикновен паяжинообразуващ акар

  Листоминиращи мухи

  Доза

  30 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство

  Внася се при нападение (не по-късно от ВВСН 89-пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
  Да се прилага от март до октомври

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листоминиращи мухи

  Обикновен паяжинообразуващ акар

  Доза

  30 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство

  Внася се при нападение (не по-късно от ВВСН 89-пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
  Да се прилага от март до октомври

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листоминиращи мухи

  Обикновен паяжинообразуващ акар

  Доза

  50 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство

  Внася се при нападение (не по-късно от ВВСН 89-пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения –2
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
  Да се прилага от март до октомври

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Паяжинообразуващи акари

  Листоминиращи мухи

  Доза

  15 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Оранжерийно производство

  Внася се при поява на неприятеля (от март до октомври)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 7 дни
  Вода л/дка мин/макс 30-100 л/дка

  Не по – късно от ВВСН 87 (Главна реколта – повечето плодове са оцветени)
  Приложение на закрито