Препарати

АМПЛИГО 150 ЗК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPe8-Опасен за пчелите.

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на АМПЛИГО 150 ЗК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Египетска памукова нощенка

   Малка полска нощенка

   Сребристо точкова нощенка

   Листни въшки

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 12-49 (втори лист – достигане до 90% от максималната листна маса)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14
   Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелена прасковена листна въшка

   Черна бобова листна въшка

   Зеленоивичеста листна въшка

   Памукова нощенка

   Доматен миниращ молец

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   полско производство
   Внася се във фаза ВВСН 51-89 (първо съцветие – пълна зрялост) 

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Картофен молец

   Колорадски бръмбар

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 31-60 (начало на сгъстяване, 10 % от растенията в редовете се допират – първи отворен цвят в посева)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 8-10
   Вода л/дка мин/макс – 30 – 80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Западен коренов царевичен червей

   Памукова нощенка

   Средиземноморски царевичен стъблопробивач

   Царевичен стъблопробивач

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   внася се във фаза ВВСН 14-79 (Разтваряне на четвърти лист – Почти всички зърна са достигнали окончателният си размер) При яйцеснасяне до начало на излюпване на неприятеля

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 20 – 60 л/дка