Препарати

АМПЛИГО 150 ЗК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPe8-Опасен за пчелите.

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2024

 • Missing thumbnail

  АМПЛИГО 150 ЗК е решение срещу вредители от разред Lepidoptera (люспестокрили) при зеленчуци за полско производство, фуражна царевица и сладка царевица.

  Защо да изберем Амплиго 150 ЗК?

  • Комбинирано контактно, стомашно и трансламинарно действие
  • Контролира всички стадии от развитието на вредителя (яйце, ларва, възрастно)
  • Бърз начален нокдаун ефект и дълго последействие вследствие на активното вещество хлорантранилипрол
  • Висока устойчивост на отмиване от дъжд
  • Постоянен ефект в широк температурен диапазон
  • Гъвкав период на приложение
  • Редуциране на микотоксините в царевицата
  • Синергизъм и взаимодопълващо се действие на активните вещества

   

  Съвети за приложение:

  • Прилагайте Амплиго според указанията в етикета
  • Разклатете опаковката интензивно преди употреба
  • При смесване с други ПРЗ да се направи тест за смесимост
  • Срещу тута абсолюта и видовете нощенки да се прилага преди масов летеж на неприятеля
  • Да се прилага само при открито полско производство

   

  Контролирани неприятели:

  Надземни нощенки, Доматен миниращ молец, Листни въшки, Царевичен стъблопробивач, Средиземноморски царевичен стъблопробивач, Памукова нощенка, Западен царевичен коренов червей, Картофен молец, Колорадски бръмбар, Малка полска нощенка, Египетска памукова нощенка, Сребристо точкова нощенка, Листни въшки

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на АМПЛИГО 150 ЗК за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Египетска памукова нощенка

  Малка полска нощенка

  Сребристо точкова нощенка

  Листни въшки

  Доза

  20 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 12-49 (разтворен втори същински лист – достигната 90% от листната маса на растението)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелена прасковена листна въшка

  Черна бобова листна въшка

  Зеленоивичеста листна въшка

  Памукова нощенка

  Памукова листна въшка

  Spodoptera spp.

  Доза

  20 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Полско производство

  внася се във фаза BBCH 51-61 (първо съцветие изправена пъпка-първо съцветие: първи разцъфнал цвят) или BBCH 71-89 (първа китка: първи плод с типичен размер-пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Картофен молец

  Доза

  25 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза до BBCH 60 (до първи отворен цвят)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30 – 80 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Царевичен стъблопробивач

  Средиземноморски царевичен стъблопробивач

  Памукова нощенка

  Западен коренов царевичен червей

  Доза

  30 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 14-79 (разтваряне на 4-ти лист-почти всички зърна са достигнали окончателния си размер) При яйцеснасяне до начало на излюпване на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20 – 60 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Западен коренов царевичен червей

  Памукова нощенка

  Средиземноморски царевичен стъблопробивач

  Царевичен стъблопробивач

  Доза

  30 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 34-77 Поява (на четвърти възел – съдържание на 60% сухо млекоподобно вещество в зърната от средната част на кочана) При яйцеснасяне до начало на излюпване на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20 – 60 л/дка