Препарати

АМИНОПИЕЛИК 600 СЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  31.05.2024

  • Missing thumbnail

   АМИНОПИЕЛИК 600 СЛ е системен хербицид за контрол на широколистни плевели при пшеница, ечемик, царевица. Паламидата се унищожава най-добре при височина на стъблото 10-20 см. Селективен, системен, хормоноподобен, вегетационен хербицид на основата на феноксикарбоксилова киселина, за котрол на едногодишни широколистни плевели.

   Аминопиелик® 600 СЛ се усвоява бързо през листата на плевелите (до 2 часа) и видимите признаци са налице след 16-18 часа от третирането. Пълното загиване на плевелите е в рамките на 7-8 дни. Приложението при пшеница е след залагане възела на братене до край на братене. При царевица Аминопиелик® 600 СЛ се прилага във фаза 3ти-5ти лист. Оптимален момент за третиране е при температура над 8оС.

   Механизъм на действие

   Аминопиелик® 600 СЛ нарушава ауксиновия синтез на веществата и причинява резки промени във въглехидратния и белтъчен обмен, като в резултат се потиска дишането и деленето на клетките на чувствителните плевелни видове.

   Спектър на действие

   Аминопиелик 600 СЛ е отлично решение в борбата със самосевките Clearfied рапица в посевите с пшеница и ечемик. Оптимално условие за третиране с Аминопиелик 600 СЛ е при влажно време, без наличие на валеж в следващите 3-4 часа. Избягвайте приложение над 25оС.

   Смесимост

   Аминопиелик® 600 СЛ може да се комбинира с други вегетационни хербициди и листни торове, но тъй като комбинациите са много, се препоръчва предварителна проверка за съвместимостта. Разтворът да се изпръсква непосредствено след приготвянето му и да не се оставят количества за повторна употреба. Пръскачките и съдовете да се почистват веднага след употреба с вода или препарат за почистване и след това да се изплакват многократно с вода. Третиранията да се извършват на такова разстояние от съседни култури, че максимално да се избегне попадането на разтвор върху тях.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на АМИНОПИЕЛИК 600 СЛ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   125 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Зимни зърнено-житни култури- пшеница и ечемик

   Внася се във фаза (BBCH 14-32) Четири разтворени листа – вторият възел е най- малко на 2 см над първия възел

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

   Пролетни зърнено- житни култури- ечемик

   Внася се във фаза (BBCH 11-32) Първи лист – вторият възел е най- малко на 2 см над първия възел

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   125 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Зимни зърнено-житни култури- пшеница и ечемик

   Внася се във фаза (BBCH 14-32) Четири разтворени листа – вторият възел е най- малко на 2 см над първия възел

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

   Пролетни зърнено- житни култури- ечемик

   Внася се във фаза (BBCH 11-32) Първи лист – вторият възел е най- малко на 2 см над първия възел

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   120 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза (BBCH 11-16) Разтваряне на първи лист – разтваряне на шести лист

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка