Препарати

АЛТАКОР 35 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2024

  • Missing thumbnail

   Описание на препарата:

   АЛТАКОР 35 ВГ е широкоспектърен инсектицид с контактно и стомашно действие за контрол на голям брой гризещи неприятели (разред LepidopteraColeoptera и др.)

   Начин на действие:

   Инсектицидът Алтакор 35 ВГ действа контактно и стомашно на неприятелите. След поемането на токсичната доза, поведението на насекомото бързо се променя, което се проявява в спиране на храненето, с последваща смърт. Продуктът предизвиква активиране на рианодиновите рецептори в насекомото, които играят ключова роля за контракциите на мускулите. Активирането им предизвиква бързото отделяне на калций от мускулните клетки, което води до нарушена мускулна функция, парализа и смърт на насекомите.

   Aктивното вещество Ринаксипир има трансламинарно действие в растението, което обуславя персистентността и устойчивостта на дъжд.

   ОВОЦИДНО И ОВОЛАРВИЦИДНО ДЕЙСТВИЕ:

   Инсектицидът Алтакор 35 ВГ има мощно оволарвицидно действие, което се обуславя от абсорбцията на продукта чрез хориона и впоследствие, по орален път, излюпващата се ларва поглъща продукта. В този стадий ларвата поглъща достатъчна доза от продукта, така че храненето й спира бързо. Смъртта на ларвата настъпва в интервал от 24-60 часа след началното поглъщане/ абсорбция. Засегнатите ларви
   могат да върнат поетата храна и така да останат залепени за листата един или повече дни, без да предизвикват щети.

   НОВ СТАНДАРТ В БОРБАТА С TUTA ABSOLUTA :

   • Отлична ефикасност срещу Tuta absoluta (около 90%)
   • Ефикасността достига до 98% при добавяне на прилепител
   • Работен разтвор 20 – 60 л/дка
   • Нова молекула – липса на резистентност
   • 2 третирания през 10 – 20 дни, в зависимост от нападението
   • Да не се третира по време на летежа и храненето на бомбусите

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на АЛТАКОР 35 ВГ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Египетска памукова нощенка

   Малка полска нощенка

   Рапична пеперуда

   Бяла зелева пеперуда

   Зелева нощенка

   Зелев молец

   Доза

   8 - 10 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   полско производство
   Внася се във фаза ВВСН 12-89 :Разтворен втори същински лист – пълно узряване.

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Гамозначна нощенка

   Памукова нощенка

   Малка полска нощенка

   Египетска памукова нощенка

   Царевичен стъблопробивач

   Доза

   8 - 12 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   На полето:ВВСН 71 – 89 Трети плод – пълна зрялост

   В оранжерии:ВВСН 15-89 Пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс- На полето30-120 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Доматен миниращ молец

   Малка полска нощенка

   Египетска памукова нощенка

   Гамозначна нощенка

   Памукова нощенка

   Колорадски бръмбар

   Доза

   8 - 12 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се на полето:BBCH 71 – 89 Първа китка: първи плод с типичен размер – пълна зрялост

   В оранжерии: ВВСН 15-89 Пети същински лист – пълна зрялост

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – На полето 30 – 80 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелев молец

   Зелева нощенка

   Бяла зелева пеперуда

   Рапична пеперуда

   Малка полска нощенка

   Египетска памукова нощенка

   Доза

   8 - 10 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   полско производство
   Внася се във фаза ВВСН 12-89 :Разтворен втори същински лист – пълно узряване.

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Малка полска нощенка

   Египетска памукова нощенка

   Гамозначна нощенка

   Памукова нощенка

   Царевичен стъблопробивач

   Доза

   8 - 12 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 15-89 разтворен пети същински листпълно узряване

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 30-120 л/дка – на полето и 30-150 л/дка – в оранжерии

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелев молец

   Зелева нощенка

   Бяла зелева пеперуда

   Рапична пеперуда

   Малка полска нощенка

   Египетска памукова нощенка

   Доза

   8 - 10 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   полско производство
   Внася се във фаза ВВСН 12-89 :Разтворен втори същински лист – пълно узряване.

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Гамозначна нощенка

   Памукова нощенка

   Малка полска нощенка

   Египетска памукова нощенка

   Царевичен стъблопробивач

   Доза

   8 - 12 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   На полето:ВВСН 71 – 89 Трети плод – пълна зрялост

   В оранжерии:ВВСН 15-89 Пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс- На полето30-120 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Малка полска нощенка

   Египетска памукова нощенка

   Памукова нощенка

   Гамозначна нощенка

   Доза

   8 - 12 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Марули предназначени за храна ВВСН 12-49 – разтворен втори същински лист – типичен размер, форма и твърдост на главите

   ​Марули, предназначени за семепроивзодство ВВСН 12-89 разтворен втори същински лист – пълно узряване

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс- 30-80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Морковена муха

   Гамозначна нощенка

   Памукова нощенка

   Малка полска нощенка

   Египетска памукова нощенка

   Доза

   10 - 12 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Полско производство
   Внася се във фаза Моркови предназначени за храна ВВСН 15- 49 разтворен пети същински лист – край на нарастването на корена. Моркови, предназначени за семепроивзодство ВВСН 15-89 Разтворен пети същински лист- пълно узряване.

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 20-80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Колорадски бръмбар

   Памукова нощенка

   Гамозначна нощенка

   Египетска памукова нощенка

   Малка полска нощенка

   Доматен миниращ молец

   Доза

   8 - 12 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се на полето:BBCH 71 – 89 Първа китка: първи плод с типичен размер – пълна зрялост

   В оранжерии: ВВСН 15-89 Пети същински лист – пълна зрялост

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – На полето 30 – 80 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Малка полска нощенка

   Египетска памукова нощенка

   Памукова нощенка

   Гамозначна нощенка

   Доза

   8 - 12 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Полско производство

   Предназначени за храна ВВСН 12-49

   Предназначени за семепроивзодство ВВСН 12-89

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс- 30-80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Гамозначна нощенка

   Памукова нощенка

   Малка полска нощенка

   Египетска памукова нощенка

   Царевичен стъблопробивач

   Доза

   8 - 12 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   На полето:ВВСН 71 – 89 Трети плод – пълна зрялост

   В оранжерии:ВВСН 15-89 Пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс- На полето30-120 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Морковена муха

   Гамозначна нощенка

   Памукова нощенка

   Малка полска нощенка

   Египетска памукова нощенка

   Доза

   10 - 12 г/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Полско производство
   Репички предназначени за храна ВВСН 15-49 – разтворен пети същински лист – край на нарастването на корена.Репички, предназначени за семепроивзодство ВВСН 15-89 Разтворен пети същински лист- пълно узряване

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 30-80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелев молец

   Зелева нощенка

   Бяла зелева пеперуда

   Рапична пеперуда

   Малка полска нощенка

   Египетска памукова нощенка

   Доза

   8 - 10 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   полско производство
   Внася се във фаза ВВСН 12-89 :Разтворен втори същински лист – пълно узряване.

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Малка полска нощенка

   Египетска памукова нощенка

   Памукова нощенка

   Гамозначна нощенка

   Доза

   8 - 12 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   полско производство
   Предназначени за храна ВВСН12- 49 – разтворен втори същински лист формирана цялата листна маса предназначени за семепроивзодство ВВСН 12-89 разтворен втори същински лист – пълно узряване

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс- 30-80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Гамозначна нощенка

   Памукова нощенка

   Малка полска нощенка

   Египетска памукова нощенка

   Царевичен стъблопробивач

   Доза

   8 - 12 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   На полето:ВВСН 71 – 89 Трети плод – пълна зрялост

   В оранжерии:ВВСН 15-89 Пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс- На полето30-120 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка