Препарати

АЛКАНС СИНК ТЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  15.04.2024

  • Missing thumbnail

   ФУНКЦИЯ НА ПРЗ:

   АЛКАНС СИНК ТЕК е нов широкоспектърен почвен хербицид с остатъчно действие за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели при картофи. Прилага се след сеитба и преди поникване на културата.

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

   • АЛКАНС СИНК ТЕК е комбиниран почвен хербицид, който съдържа пендиметалин и кломазон.
   • Нова технология на формулацията наречена СИНК ТЕК, която позволява и двете активни вещества да бъдат формулирани в една капсула
   • Продуктът се абсорбира от листата и корените и бързо се придвижва в цялото плевелно растение, където активното вещество кломазон възпрепятства биосинтеза на фотосинтетични пигменти.
   • Пендиметалинът нарушава формирането на микротубулите, което пречи на деленето на клетките.
   • В резултат на това се потиска покълнването и поникването на плевелите Действието на хербицида продължава до 8 седмици след прилагането му.

    

   СМЕСИМОСТ:

   АЛКАНС СИНК ТЕК може да се прилага като резервоарна смес с други почвени хербициди за контрол на житни и широколистни плевели в картофите. При използване на друг продукт, като партньор на АЛКАНС СИНК ТЕК, задължително да се спазват инструкциите, посочени в неговия етикет, както и да се спазва най-дългия карантинен срок. Препоръчва се предварително да се направи тест за смесимост. В случай на необходимост от първа помощ, информирайте лекаря за резервоарната смес.

   ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР
   Убедете се, че пръскачката е чиста и в добро работно състояние. Цялото оборудване за пръскане трябва да бъде почистено преди и след приложение на АЛКАНС СИНК ТЕК.
   Калибрирайте пръскачката, за да се постигне пълно покритие на плевелната листна маса.
   1. Напълнете наполовина резервоара с вода и включете бъркалката.
   2. Прибавете необходимото количество в резервоара.
   3. Продължете бъркането, докато пълните резервоара догоре с вода.
   4. Оставете бъркалката включена през цялото време на пръскането.
   5. Ако прибавяте друг продукт към резервоарна смес, моля следвайте препоръчителната поредност за добавяне на продукти в резервоара посочена в т. Последователност при резервоарни смеси.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на АЛКАНС СИНК ТЕК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   250 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   С изключение на картофи, отглеждани за посадъчен материал.
   Внася се във фаза BBCH 00-10 (от засяване до фаза първите листенца започват да нарастват).

   Вода литра/дка – 20-60 л/дка
   Брой Мин/макс приложения -1