Препарати

АЛИАНС ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  31.05.2024

  • Missing thumbnail

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

   АЛИАНС ВГ е комбиниран селективен хербицид с широк спектър на действие срещу голям брой широколистни плевели за употреба при пшеница, ечемик, ръж и тритикале. Метсулфуронът се абсорбира основно през листата и известна част през корените на плевелите и бързо се придвижва в цялото растение.

   Дифлуфениканът освен, че се поема от листната маса, образува допълнително и филм върху повърхността на почвата и се абсорбира и от кълновете на новорастящите плевели. След като попаднат в растението двете активни вещества предизвикват преустановяване деленето на клетките и инхибиране на синтеза на каротиноидите. Първоначалният ефект се наблюдава след няколко дни, като се появяват симптоми на забавяне на растежа с последващи хлороза и некроза.

    

   Ечемик, твърда пшеница, обикновена пшеница, ръж, тритикале:
   Срещу широколистни плевели в доза 7,5 g / 1000 m2.

   • Лечението се провежда във фаза BBCH 12 до 32 (до втори възел).
   • Препоръчително количество работен разтвор 20-30 l / 1000 m2.
   • Максимален брой приложения: 1.

   СМЕСВАЕМОСТ:

   АЛИАНС ВГ може да се използва в резервоарни смеси с широка гама от продукти.
   Задължително е предварително да се тества съвместимостта между двата препарата.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на АЛИАНС ВГ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   5 - 7.5 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Есен

   Внася се във фаза ВВСН 12-30 (2 листа разтворени – начало на удължаване на стъблото)

   Доза : 5 г/дка

   Пролет

   Внася се във фаза ВВСН 20-30 (само главното стъбло – начало на удължаване на стъблото)

   Доза : 7.5 г/дка

    

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20/40 л/дка
   Да не се употребява продуктът при зимни зърнено-житни култури с натрупване (да се прилага 1 път на есен в доза 5 г/дка или 1 път на пролет в доза 7,5 г/дка)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   5 - 7.5 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Есен

   Внася се във фаза ВВСН 12-30 (2 листа разтворени – начало на удължаване на стъблото)

   Доза : 5 г/дка

   Пролет

   Внася се във фаза ВВСН 20-30 (само главното стъбло – начало на удължаване на стъблото)

   Доза : 7.5 г/дка

    

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20/40 л/дка
   Да не се употребява продуктът при зимни зърнено-житни култури с натрупване (да се прилага 1 път на есен в доза 5 г/дка или 1 път на пролет в доза 7,5 г/дка)

    

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   5 - 7.5 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Есен

   Внася се във фаза ВВСН 12-30 (2 листа разтворени – начало на удължаване на стъблото)

   Доза : 5 г/дка

   Пролет

   Внася се във фаза ВВСН 20-30 (само главното стъбло – начало на удължаване на стъблото)

   Доза : 7.5 г/дка

    

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20/40 л/дка
   Да не се употребява продуктът при зимни зърнено-житни култури с натрупване (да се прилага 1 път на есен в доза 5 г/дка или 1 път на пролет в доза 7,5 г/дка)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   5 - 7.5 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Есен

   Внася се във фаза ВВСН 12-30 (2 листа разтворени – начало на удължаване на стъблото)

   Доза : 5 г/дка

   Пролет

   Внася се във фаза ВВСН 20-30 (само главното стъбло – начало на удължаване на стъблото)

   Доза : 7.5 г/дка

    

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20/40 л/дка
   Да не се употребява продуктът при зимни зърнено-житни култури с натрупване (да се прилага 1 път на есен в доза 5 г/дка или 1 път на пролет в доза 7,5 г/дка)