Препарати

АЛАЙ МАКС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  31.05.2024

  • Missing thumbnail

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

   Алай Макс е хомогенна комбинация от два сулфонилурейни хербицида. Той се абсорбира от листата и корените и бързо се придвижва в цялото растение. Хербицидът блокира деленето на клетките във вегетационните върхове на корените и стъблата на чувствителните растения. Растежът на плевелите спира няколко часа след третирането, но видимите симптоми се появяват 5-10 дни по-късно. Пълното загиване на плевелите става за 15-25 дни. По-малко чувствителните плевелни видове и прерасналите плевели могат и да не загинат напълно, но те спират своето развитие и не конкурират културата по отношение на хранителни вещества и вода. Алай® Макс е много ефективен, когато се прилага на малки по височина, активно растящи плевели.

   СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

   Алай Макс е ефективен срещу най-важните плевели при пшеница, ечемик, тритикале и овес. За да има най-добър резултат, плевелите трябва да са в ранна фаза на растеж. Трябва да се използва значителен обем вода – 20 – 30 л/дка, за да се постигне добро покритие на плевелите от разтвора. Алай® Макс е устойчив на дъжд, паднал два часа след третирането. Ако завали дъжд, преди да са изминали два часа. от пръскането, ефектът от хербицида може да бъде намален.

   СМЕСИМОСТ:

   Може да се смесва с повечето от използуваните в практиката пестициди и листни торове, използвани при житните култури.При използване на друг продукт като партньор на Алай® Макс, задължително да се спазват инструкциите посочени в неговия етикет. Препоръчва се предварително да се направи тест за смесимост.

   Препоръки:

   • Алай Макс се прилага максимално 1 път през вегетацията.
   • Приложението е напролет след 3-ти лист на културата.
   • Алай Макс е ефективен срещу най-важните широколистни плевели при пшеница, ечемик, тритикале и овес.
   • Алай Макс е високоефективен, когато се прилага на малки по височина, активно растящи плевели. Най-благоприятната фаза за широколистните плевели е 2-4 лист и фаза розетка за паламида.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на АЛАЙ МАКС за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   3.5 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Пшеница и ечемик (пролетни)

   Внася се във фаза BBCH 13-39 (3 листа разтворени – фаза на флагелния лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

   Брой мин/макс приложения -1
   Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка

   Пшеница и ечемик (зимни)

   Внася се във фаза BBCH 20-39 (братене:само главното стъбло– фаза на флагелния лист: флагелният лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)
   Брой мин/макс приложения -1

   Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   3.5 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Пшеница и ечемик (пролетни)

   Внася се във фаза BBCH 13-39 (3 листа разтворени – фаза на флагелния лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

   Брой мин/макс приложения -1
   Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка

   Пшеница и ечемик (зимни)

   Внася се във фаза BBCH 20-39 (братене:само главното стъбло– фаза на флагелния лист: флагелният лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)
   Брой мин/макс приложения -1

   Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка