Препарати

АКЦЕНТ 75 РХ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  31.05.2024

  • Missing thumbnail

   Описание на препарата:

   АКЦЕНТ 75 РХ е селективен системен хербицид, който се абсорбира от листната маса и корените, с бърза транслокация до меристемните тъкани. След приложението му растежът на плевелите спира в рамките на няколко дни и се появява характерно оцветяване по младите развити листа, последвано от некроза, която бавно се разпростира върху цялото растение.

   Начин на действие:

   • Никосулфурон действа чрез инхибиране биосинтеза на основните амино киселини валин и изолевцин (блокира ензима ацетолактат синтаза) .
   • Спира клетъчното деление и растежа на растенията.
   • Никосулфурон осигурява отличен контрол на широк спектър от едногодишни житни и някои широколистни плевели, като остава хербицидно неактивен към културата.
   • Селективността при царевицата към АКЦЕНТ 75 РХ, произтича от селективен метаболизъм към активното вещество никосулфурон.
   • АКЦЕНТ 75 РХ се абсорбира от листната маса и корените на плевелите и бързо се придвижва до точките на нарастване – меристемните тъкани.
   • Растежът на плевелите спира и в рамките на няколко дни се появява характерно червено-кафяво оцветяване, последвано от некроза.
   • Благоприятните климатичните условия (светлина, температура, влага) по време на третирането ускоряват действието на АКЦЕНТ 75 РХ.
   • Оптимални фази за борба с плевелите са: 2ри-3ти лист (преди братене) на едногодишните житни плевели и 10-20 см на коренищния балур.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на АКЦЕНТ 75 РХ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Многогодишни житни плевели

   Широколистни плевели

   Sorghum halepense – балур

   Пирей

   Доза

   7 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   В това число балур и пирей) и някои широколистни плевели.
   Внася се във фаза: 2-8 лист на културата (BBCH 12-18) 1-3 лист на едногодишните житни плевели (BBCH 11-13), височина на балура 15-25 см и пирея (BBCH 21-23), 2-4 лист на широколистните плевели (BBCH 12-14) и 4- 6 лист на паламидата (BBCH 14-16).
   С 0,1% прилепителя Тренд 90