Препарати

АКУРАТ 20 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  31.05.2024

  • Missing thumbnail

   Механизъм на действие :

   АКУРАТ 20 ВГ е селективен, системен хербицид от групата на сулфонилуреите с листно и почвено действие срещу широк спектър широколистни плевели. Продуктът бързо се абсорбира от растителните тъкани, придвижва се до точките на нарастване на стъблата и корените и блокира деленето на клетките, в резултат на което, растежът на плевелите спира. След няколко дни се наблюдава хлороза, а пълното загиване на плевелите настъпва до 15 – 25 дни след третирането.

   АКУРАТ 20 ВГ е най-ефективен, когато се прилага в ранна фаза на развитие на плевелите. Тъй като големите плевели, често са по-слабо чувствителни е важно да се отбележи размерът на всеки плевелен вид по време на третирането. За оптимален ефект на препарата трябва да се постигне добро опръскване на плевелите. Ефектът на препарата може да бъде намален, ако почвените условия са много сухи. Въпреки това, при задоволителна почвена влага, чувствителните плевели, поникващи скоро след третирането ще загинат.

   Препоръки при употреба :

   Работен разтвор:
   • 20 – 40 л работен разтвор/дка. По-голямото количество разтвор е препоръчително при по-гъст посев.

   Усвояване от културата:
   • Усвоява се много бързо от растенията и не се влияе от дъжд паднал 2 часа след третиране

   Последващи култури:
   Само житни, рапица, бобови или трева може да бъдат засяти в рамките на същата календарна година като последваща култура на житните култури третирани с АКУРАТ 20 ВГ.

   Не използвайте АКУРАТ 20 ВГ в следните случаи:

   • житни култури подсяти с трева, детелина, бобови растения или друга широколистна култура.
   • в резервоарна смес при овес и тритикале.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на АКУРАТ 20 ВГ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   2 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   3 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 13-29 (3 листа разтворени – край на братенето)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
   Да не се прилага след BBCH 39

   Внася се във фаза ВВСН 30-39 (начало на удължаване на стъблото – флагелният лист е напълно разтворен)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
   Да не се прилага след BBCH 39

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   1.5 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   3 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 13-29 (3 листа разтворени – край на братенето)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
   Да не се прилага след BBCH 39

   Внася се във фаза ВВСН 30-39 (начало на удължаване на стъблото – флагелният лист е напълно разтворен)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
   Да не се прилага след BBCH 39

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   2 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   3 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 13-29 (3 листа разтворени – край на братенето)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
   Да не се прилага след BBCH 39

   Внася се във фаза ВВСН 30-39 (начало на удължаване на стъблото – флагелният лист е напълно разтворен)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
   Да не се прилага след BBCH 39

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   2 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   3 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 13-29 (3 листа разтворени – край на братенето)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
   Да не се прилага след BBCH 39

   Внася се във фаза ВВСН 30-39 (начало на удължаване на стъблото – флагелният лист е напълно разтворен)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
   Да не се прилага след BBCH 39