Препарати

АКУРАТ ЕКСТРА ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  31.05.2024

  • Missing thumbnail

   Функция на продукта за растителна защита:
   АКУРАТ ЕКСТРА ВГ е системен вегетационен сулфонилуреен хербицид за борба срещу едногодишни широколистни плевели, в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели при пшеница и ечемик.

   Спектър на действие:
   АКУРАТ ЕКСТРА ВГ  е ефективен срещу най-важните едногодишни широколистни плевели при пшеницата и ечемика: обикновена лепка, къклица, трирога теменуга, полско подрумче, врабчово семе, бръшлянолистно великденче, див мак, колендро, мъртва коприва, полски синап, фасулче, овчарска торбичка, див фий, паламида, ралица.

   Механизъм на действие:

   АКУРАТ ЕКСТРА е сулфонилуреен хербицид. Абсорбира се в най-голяма степен от листата и корените, като бързо се придвижва в цялото растение. Хербицидът блокира деленето на клетките във вегетационните върхове на корените и стъблата на чувствителните плевелни растения. Растежът на плевелите спира няколко часа след третирането, но видими симптоми се появяват 5-10 дни по-късно. Пълното загиване на плевелите става за 15-25 дни. По-малко чувствителните плевели остават стопирани в своето развитие и не конкурират културата по отношение на хранителни вещества и вода. АКУРАТ ЕКСТРА е много ефективен, когато се прилага на малки по височина, активно растящи плевели.

   Приготвяне на работния разтвор:
   Преди пръскане с АКУРАТ ЕКСТРА, убедете се, че пръскачката е чиста и калибрирана. Работният разтвор трябва да се приготви в деня на третирането на определените за това места. Необходимото количество от продукта се слага в резервоара на пръскачката, която е наполовина пълна с вода, при постоянно включена бъркалка. Напълването на резервоара да се извърши при постоянно разбъркване, за да може разтвора да се хомогенизира добре. Третирането се извършва при постоянно включена бъркалка. Препоръчително количество работен разтвор: 15-20 л/дка

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на АКУРАТ ЕКСТРА ВГ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   5 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Да не се прилага при пивоварен ечемик и ечемик за семена.
   Внася се във фаза не по-късно от ВВСН 39

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 15-20 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   5 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Да не се прилага при хлебна пшеница.
   Внася се във фаза не по-късно от ВВСН 39

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 15-20 л/дка