Препарати

АКТИВУС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  10.06.2024

  • Missing thumbnail

   Активус е селективен, системен, основно почвен хербицид за борба с широк спектър от едногодишни широколистни и житни плевели при слънчоглед, царевица, соя и редица други полски, зеленчукови и трайни култури.

   Начин на действие:
   Основният начин да действие на Активус е нарушаване на клетъчното делене и растежа на клетките в плевелните растения.

   Предимства:

   Абсорбира се от първичните корени и спира тяхното развитие.

   Селективен хербицид с почвено и листно действие

   Широк спектър на контролираните плевели – житни и широколистни

   Унищожава и поникнали плевели – възможност за третиране и в ранна вегетация

   Чист старт за културата:

   • По- добро/безконкурентно поникване и хранене на културата
   • По- добър добив

   Активус – без последействие за следващите култури в сеитбооборота

   Активус – дълго последействие – ефикасност срещу по- късно поникващи плевели

   Дози на употреба:

   Слънчоглед – 530 мл/дка, внесен след сеитбата, преди поникването на културата, срещу едногодишни житни и широколистни плевели;

   Царевица – 530 мл/дка, внесен след сеитбата, преди поникването на културата или във фаза ВВСН 10-12, срещу едногодишни житни и широколистни плевели;

   Картофи – 530 мл/дка, внесен след сеитбата, преди поникването на културата, срещу едногодишни житни и широколистни плевели

   Соя – 300 мл/дка, внесен след сеитбата, преди поникването на културата, срещу едногодишни житни и широколистни плевели;

   Фасул – 360 мл/дка, внесен след сеитбата, преди поникването на културата, срещу едногодишни житни и широколистни плевели;

   Грах – 530 мл/дка, внесен след сеитбата, преди поникването на културата, срещу едногодишни житни и широколистни плевели;

   Нахут – 360 мл/дка, внесен след сеитбата, преди поникването на културата, срещу едногодишни житни и широколистни плевели;

   Тютюн – 530 мл/дка, внесен след сеитбата, преди поникването на културата, срещу едногодишни житни и широколистни плевели; възможно е дозата да се раздели на две третирания.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на АКТИВУС за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   450 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Допълнителна информация

   Объл артишок – Преди разсаждане или преди поникване на културата, само в междуредието.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   275 мл/дка

   Карантинен срок

   100 дни

   Допълнителна информация

   Преди разсаждане на културата.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   275 мл/дка

   Карантинен срок

   100 дни

   Допълнителна информация

   Преди разсаждане на културата.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   275 мл/дка

   Карантинен срок

   100 дни

   Допълнителна информация

   Преди разсаждане на културата.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   530 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Преди поникване на културата.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   275 мл/дка

   Карантинен срок

   75 дни

   Допълнителна информация

   Преди разсаждане на културата.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   400 мл/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

   Преди поникване или след поникване във фаза BBCH 10-13 на културата.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   530 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Преди поникване на културата.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   275 мл/дка

   Карантинен срок

   100 дни

   Допълнителна информация

   Преди разсаждане на културата.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   360 мл/дка

   Карантинен срок

   75 дни

   Допълнителна информация

   Преди или след поникване на културата.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   400 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Преди поникване/разсаждане или след поникване на във фаза BBCH 10-13 на културата.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   360 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Преди поникване на културата.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   450 мл/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

   Ориз (засят в суха почва) – Преди засяване на културата

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   275 мл/дка

   Карантинен срок

   75 дни

   Допълнителна информация

   Преди разсаждане на културата.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   275 мл/дка

   Карантинен срок

   75 дни

   Допълнителна информация

   Преди разсаждане на културата.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   400 мл/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

   Преди поникване или след поникване във фаза BBCH 10-13 на културата.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   400 мл/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

   Преди поникване или след поникване във фаза BBCH 10-13 на културата.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   530 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Преди поникване на културата.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   300 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Преди сеитба или преди поникване на културата.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   450 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   След разсаждане.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   400 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   След поникване на културата.

   Може да се прилага както през пролетта, така и през есента, срещу плевели, характерни за сезона

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   530 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Преди разсаждане на културата.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   275 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Украсни (декоративни ) култури (включително разсадници)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   360 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Преди поникване на културата.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   530 мл/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

   Преди поникване или след поникване във фаза BBCH 10-12 на културата.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   400 мл/дка

   Карантинен срок

   75 дни

   Допълнителна информация

   Преди поникване или след поникване във фаза BBCH 10-12 на културата.