Препарати

АКТЕЛИК 50 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2024

  • Missing thumbnail

   Актелик 50 ЕК е широкоспектърен фосфороорганичен инсектоакарицид за борба със складови неприятели. Действа контактно, стомашно и има силно фумигиращо действие, благодарение на което е най-широко използвания продукт по света за третиране на складове за съхранение на зърно. Осигурява период на последействие до 6-9 месеца след фумигация.

   Защо да изберем Актелик 50 ЕК ?

   • Широкоспектърен инсектицид с контактно, стомашно и фумигантно действие
   • Контролира всички важни складови неприятели от разделите Coleoptera и Lepidoptera
   • Газова фаза на действие
   • Достатъчно последействиеКратък карантинен период – 10 дни

   Съвети за приложение:

   • Преди третиране на складовото помещение, почистете и уплътнете от вътрешната страна всички прозорци и врати
   • След третиране заключете складовото помещение и поставете табела че е извършено третиране с инсектицид
   • Спазвайте времето на експозиция за третиране на склада
   • След изтичане на експозицията проветрете складовото помещение
   • При третирането операторът задължително да бъде с предпазно работно облекло, очила, маска, ръкавици

   Вредители:

   • Житна гъгрица (Sitophilus granarium, S. Oryzae)
   • Ръждивочервен брашнен бръмбар (Tribolium castaneum)
   • Зърнов бръмбар (Rhyzopertha dominica)
   • Ръждивочервен зърнов бръмбар (Cyprolestes ferrugineus)
   • Суринамски брашнояд (Oryzaephilus surrinamensis)

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на АКТЕЛИК 50 ЕК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Складови неприятели

   Доза

   8 мл/тон

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   На конвейерна лента, при прибиране на зърното. * третираните ечемик и овес с продукта не могат да се консумират под формата на трици от хора.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Складови неприятели

   Доза

   8 мл/тон

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   На конвейерна лента, при прибиране на зърното. * третираните ечемик и овес с продукта не могат да се консумират под формата на трици от хора.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Складови неприятели

   Доза

   100 мл/100 м²

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Складови неприятели

   Доза

   0.15 мл/м³

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Празни складови помещения и силозни клетки

   Складови неприятели;

   С въздушна помпа под налягане, преди складиране
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода 0,02 – 0,05 л/ м2

   Празни складови помещения и силозни клетки
   Складови неприятели;

   Автоматизиращ електрически разпръсквач М 1026, преди складиране
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка – 1,35 мл/ м3