Препарати

АКТЕЛИК 50 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  09.09.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на АКТЕЛИК 50 ЕК за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Складови неприятели

    Доза

    8 мл/тон

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    На конвейерна лента, при прибиране на зърното. * третираните ечемик и овес с продукта не могат да се консумират под формата на трици от хора.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Складови неприятели

    Доза

    8 мл/тон

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    На конвейерна лента, при прибиране на зърното. * третираните ечемик и овес с продукта не могат да се консумират под формата на трици от хора.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Складови неприятели

    Доза

    100 мл/100 м²

    Карантинен срок

    Вреда

    Складови неприятели

    Доза

    0.15 мл/м³

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Празни складови помещения и силозни клетки –  с въздушна помпа под налягане, преди складиране