Препарати

АКТЕЛИК ДИМКА № 20

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • Продуктът се прилага в празни складови помещения след мокра дезинсекция

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2024

 • Missing thumbnail

  АКТЕЛИК ДИМКА № 20 открива складови неприятели дори и на най-недостъпните места

  Защо да изберем Актелик Димка № 20?

  • Актелик Димка прониква на най-недостъпните места в складовите помещения
  • Широкоспектърен инсектицид с контактно, стомашно и фумигантно действие
  • Контролира всички важни складови вредители от разредите Coleoptera и Lepidoptera
  • Газова фаза на действие
  • Достатъчно последействие

  Съвети за приложение:

  • Преди фумигация почистете складовото помещение и уплътнете от вътрешната страна всички прозорци и врати
  • Ако е необходима повече от една димка, да се разположат на равно разстояние на пода на помещението
  • Преди използване на Актелик Димка № 20, всички повърхности в складовото помещение се напръскват с разрешен за целта инсектицид
  • След третиране заключете складовото помещение и поставете табела, че е извършено третиране с инсектицид
  • Спазвайте времето на експозиция за третиране на склада
  • След изтичане на експозицията, вентилирайте старателно поне 1 час преди работа в помещението
  • При третирането операторът задължително да бъде с предпазно работно облекло, очила, подходящо предпазно дихателно оборудване, ръкавици

   

  Контролирани неприятели:

  • Ръждиво-червен брашнен бръмбар
  • Суринамски брашнояд
  • Гъгрици
  • Брашнени молци
  • Брашнен акар

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

   

 • Регистрации на АКТЕЛИК ДИМКА № 20 за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Складови неприятели

  Ръждивочервен брашнен бръмбар

  Суринамски брашнояд

  гъгрици

  брашнени молци

  брашнен акар (Acarus siro)

  Доза

  0.00175 броя/м³

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – Макс. 2 приложения за склада преди съхранение на всяка партида зърно
  Интервал между приложенията – 6 седмици (42 дни)
  Доза – 1 димка/ 570 м3

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ръждивочервен брашнен бръмбар

  Суринамски брашнояд

  гъгрици

  брашнени молци

  брашнен акар (Acarus siro)

  Доза

  0.00175 броя/м³

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – Макс. 2 приложения за склада преди съхранение на всяка партида зърно
  Интервал между приложенията – 6 седмици (42 дни)
  Доза – 1 димка/ 570 м3

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Складови неприятели

  Ръждивочервен брашнен бръмбар

  Суринамски брашнояд

  гъгрици

  брашнени молци

  брашнен акар (Acarus siro)

  Доза

  0.00175 броя/м³

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – Макс. 2 приложения за склада преди съхранение на всяка партида зърно
  Интервал между приложенията – 6 седмици (42 дни)
  Доза – 1 димка/ 570 м3

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Складови неприятели

  Ръждивочервен брашнен бръмбар

  Суринамски брашнояд

  гъгрици

  брашнен акар (Acarus siro)

  брашнени молци

  Доза

  0.00175 броя/м³

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – Макс. 2 приложения за склада преди съхранение на всяка партида зърно
  Интервал между приложенията – 6 седмици (42 дни)
  Доза – 1 димка/ 570 м3

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Складови неприятели

  Ръждивочервен брашнен бръмбар

  Суринамски брашнояд

  гъгрици

  брашнени молци

  брашнен акар (Acarus siro)

  Доза

  0.00175 броя/м³

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – Макс. 2 приложения за склада преди съхранение на всяка партида зърно
  Интервал между приложенията – 6 седмици (42 дни)
  Доза – 1 димка/ 570 м3

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ръждивочервен брашнен бръмбар

  Суринамски брашнояд

  гъгрици

  брашнени молци

  брашнен акар (Acarus siro)

  Складови неприятели

  Доза

  0.00175 броя/м³

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – Макс. 2 приложения за склада преди съхранение на всяка партида зърно
  Интервал между приложенията – 6 седмици (42 дни)
  Доза – 1 димка/ 570 м3

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Складови неприятели

  Ръждивочервен брашнен бръмбар

  Суринамски брашнояд

  гъгрици

  брашнени молци

  брашнен акар (Acarus siro)

  Доза

  0.00175 броя/м³

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – Макс. 2 приложения за склада преди съхранение на всяка партида зърно
  Интервал между приложенията – 6 седмици (42 дни)
  Доза – 1 димка/ 570 м3

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Складови неприятели

  Ръждивочервен брашнен бръмбар

  Суринамски брашнояд

  гъгрици

  брашнени молци

  брашнен акар (Acarus siro)

  Доза

  0.00175 броя/м³

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – Макс. 2 приложения за склада преди съхранение на всяка партида зърно
  Интервал между приложенията – 6 седмици (42 дни)
  Доза – 1 димка/ 570 м3

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Складови неприятели

  Ръждивочервен брашнен бръмбар

  Суринамски брашнояд

  гъгрици

  брашнени молци

  брашнен акар (Acarus siro)

  Доза

  0.00175 броя/м³

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – Макс. 2 приложения за склада преди съхранение на всяка партида зърно
  Интервал между приложенията – 6 седмици (42 дни)
  Доза – 1 димка/ 570 м3