Препарати

АКСИАЛ 050 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  13.03.2024

  • Missing thumbnail

   Аксиал 050 ЕК е нов вегетационен хербицид за борба с житните плевели, в това число див овес, при пшеница и ечемик. Открит и разработен от Синджента, Аксиал 050 ЕК е напълно нов механизъм, осигуряващ силно и ненадминато широкоспектърно действие срещу икономически важните едногодишни житни плевели при пшеница и ечемик.

   Начин на действие:

   Аксиал 050 ЕК е системен продукт. Съдържа вграден, специално създаден за употреба с него прилепител, подпомагащ изключително бързото абсорбиране от листата и бързото придвижване на активното вещество в тъканите на плевелите. Веднъж попаднал в растението действа чрез разрушаване на биохимичните процеси протичащи в клетките (възпрепятства биосинтеза на мастни киселини и образуването на биомембрани), което довежда до незабавно спиране нарастването на плевелите, пожълтяване на листата и бързото им загиване.

   Приложение:

   Аксиал 050 ЕК е разрешен за употреба при пшеница и ечемик в доза 60-90 мл/дка във фаза братене на културите. Дозата зависи главно от стадия на развитие на житните плевели. Ниската доза се използва при третиране на дивия овес и останалите житни плевели във фаза 3-4 лист. В случай на по-късно третиране и преобладаващо заплевяване с Lolium sp. (видове райграс, житна пиявица), Alopecurus myosurides (лисича опашка) или при смесване с противошироколистни хербициди е препоръчително използването на по-високата доза.

   Смесимост: 

   Не се препоръчва смесване с хормоноподобни хербициди (2.4-Д, МЦПА).
   Смесим с продукти на база сулфонилурея (Линтур, трибенурон, метсулфурон, йодосулфурон, амидосулфурон) и други активни вещества (флорасулам, бромоксинил, и оксинил, флуроксипир).

   Спектър на действие:

   Аксиал 050 ЕК е изключително ефективен срещу видовете див овес, ветрушка, видове райграс, кокоше просо, видове кощрява, лисича опашка, канарско семе и други едногодишни житни плевели в пшеница и ечемик.


   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на АКСИАЛ 050 ЕК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Ветрушка (Apera spica-venti)

   Див овес (Avena fatua)

   Райграс (Lolium sp.)

   Кокошо просо

   Кръвно просо (Digitaria sanguinalis)

   Лисича опашка (Alopecurus myosuroides)

   Метличина (Poa trivialis)

   Полевичка от семе (Agrotis capillaris)

   Просо (Panicum miliaceum)

   Тръстичина (Phalaris sp.)

   Доза

   60 - 90 мл/дка

   Карантинен срок

   не се изисква

   Допълнителна информация

   Включително Див овес.
   Внася се във фаза братене на културите и от фаза 2-3 лист до фаза братене на плевелите. Работен разтвор 20-40 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Ветрушка (Apera spica-venti)

   Див овес (Avena fatua)

   Райграс (Lolium sp.)

   Кокошо просо

   Лисича опашка (Alopecurus myosuroides)

   Кръвно просо (Digitaria sanguinalis)

   Метличина (Poa trivialis)

   Полевичка от семе (Agrotis capillaris)

   Просо (Panicum miliaceum)

   Тръстичина (Phalaris sp.)

   Доза

   60 - 90 мл/дка

   Карантинен срок

   не се налага

   Допълнителна информация

   Включително Див овес.
   Внася се във фаза братене на културите и от фаза 2-3 лист до фаза братене на плевелите. Работен разтвор 20-40 л/дка.