Препарати

АКАРЗИН

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • адювант с инсекто-акарицидни свойства

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

25.02.2024

 • Missing thumbnail

  ЕКОТОКСИЧНОСТ:

  Акарзин® е нетоксичен за хора и топлокръвни животни. Няма опасност от остатъчни количества в третираните култури и почва.

  СМЕСИМОСТ:

  При зимно пръскане Акарзин® може да се смесва непосредствено преди употреба с бордолезов разтвор. Не се препоръчва смесването на препарата със сярасъдържащи фунгициди.

  ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

  – калифорнийска щитоносна въшка: 3% (зимно пръскане);
  – зимни яйца на червен овощен акар: 3% (зимно пръскане);
  – лозова щитовка: 2.5% (зимно пръскане);
  – зелена прасковена листна въшка по зеленчуци: 400 мл/дка.

  ДОЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

  – при горски видове: Акарзин® 50 мл/дка чрез УЛВ третиране;
  – при домати, захарно цвекло, слънчоглед, соя, картофи и фасул: Акарзин® 80-160 мл/дка;
  – при овощни култури, малини, къпини, рози и културна шипка: Акарзин® (през зимен период) – 3%;
  – при ягоди: Акарзин® (през зимен период) – 0.8%;
  – употреба с други продукти за растителна защита (ПРЗ).
  Инсектициди на база дифлубензурон, спинозад и бацилус турингиензис; фунгициди на база меден хидроокис, меден сулфат, триосновен меден сулфат, използвани извън вегетационно при овощни култури, малини, къпини, рози, културна шипка и ягоди през зимния период.

  Извън вегетацията третирането с Акарзин® се  извършва при t°C над 4°. Пръскането с препарата през този пе­риод продължава до 10 -15 дни преди развитието на пъпките на овощните култури. Използването на Акарзин® в ранна пролет ограничава плът­нос­т­та на популацията на червен овощен акар под икономическия праг на вредност, с което се спес­тяват третиранията с летни акарициди.

  Акарзин® е регистриран и разрешен за употреба в Република България от Министерство на земеделието и Министерство на здравеопазването със Заповед №РД 1-1549/12.10.2015 г.
  Акарзин® е запазена търговска марка на AGRIFLOR Ltd.

  • Регистрации на АКАРЗИН за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Калифорнийска щитоносна въшка

   Червен овощен акар

   Доза

   3000 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

   – калифорнийска щитоносна въшка: 3% (зимно пръскане);
   – зимни яйца на червен овощен акар: 3% (зимно пръскане);

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Калифорнийска щитоносна въшка

   Червен овощен акар

   Доза

   3000 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

   – калифорнийска щитоносна въшка: 3% (зимно пръскане);
   – зимни яйца на червен овощен акар: 3% (зимно пръскане);

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Калифорнийска щитоносна въшка

   Червен овощен акар

   Доза

   3000 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

   – калифорнийска щитоносна въшка: 3% (зимно пръскане);
   – зимни яйца на червен овощен акар: 3% (зимно пръскане);