Препарати

АКАПЕЛА 250 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на АКАПЕЛА 250 СК за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Листна ръжда

    Листен пригор

    Мрежести петна

    Доза

    60 мл/дка

    Карантинен срок

    42 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листна ръжда

    Доза

    60 мл/дка

    Карантинен срок

    42 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Петносване по класа

    Ранен листен пригор

    Кафява ръжда

    Жълта Ръжда

    Ризоктония

    Доза

    60 мл/дка

    Карантинен срок

    42 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Склеротиния (Бяло гниене)

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листен пригор

    Кафява ръжда

    Доза

    60 мл/дка

    Карантинен срок

    42 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Кафява ръжда

    Жълта Ръжда

    Петносване по класа

    Ранен листен пригор

    Доза

    60 мл/дка

    Карантинен срок

    42 дни

    Допълнителна информация