Препарати

АКАПЕЛА ПЛЮС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на АКАПЕЛА ПЛЮС за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Листна ръжда

    Мрежести петна

    Листен пригор

    Листни петна

    Доза

    50 - 75 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Петносване по класа

    Жълта Ръжда

    Кафява ръжда

    Жълто-кафяви петна

    Ранен листен пригор

    Листен пригор

    Доза

    50 - 75 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Петносване по класа

    Жълта Ръжда

    Кафява ръжда

    Жълто-кафяви петна

    Ранен листен пригор

    Листен пригор

    Доза

    50 - 75 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Петносване по класа

    Жълта Ръжда

    Кафява ръжда

    Жълто-кафяви петна

    Ранен листен пригор

    Листен пригор

    Доза

    50 - 75 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация