Препарати

АКАМОС 500

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  24.03.2024

  • Missing thumbnail

   АКАМОС 500 е селективен преди поникване хербицид за борба с едногодишни широколистни и тревисти плевели в различни култури. метобромурон се абсорбира главно от корените и вторично от листата. Той инхибира фотосинтезата, което води до унищожаване на плевелите.

   Начин на приложение:

   Равномерно пръскане върху правилно подготвена почва.

   Фитотоксичност:

   Не се очаква фитотоксичност при спазване на препоръчителните инструкции за употреба, дози и предпазни мерки. Някои отрицателни ефекти са наблюдавани в случай на съседни култури като цвекло, рапица, краставици, домати и спанак, когато те са разположени на разстояние по-малко или равно на един (1) метър от напръсканата площ

   Съвместимост:

   АКАМОС 500 не трябва да се използва заедно с други продукти.

   Бележки за приложението:

   • АКАМОС 500 трябва да се приложи преди поникването на плевелите.
   • Дейността може да варира в зависимост от климатичните условия.
   • Почвената влага благоприятства активността на продукта.
   • За най-добра ефективност прилагането трябва да се извършва, когато почвата е в разцвета си.
   • Разходната норма зависи от вида на почвата.
   • При песъчлива почва (процентно съдържание на пясък над 65%) или при почва със съдържание на органични вещества под 3% намалете дозата до 200 мл/кв.
   • Проблеми със селективността могат да възникнат в тези почви в случай на обилни валежи след прилагане.
   • Напръскайте върху правилно подготвена почва.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на АКАМОС 500 за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   400 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Включва и някои едногодишти житни.
   Внася се във фаза BBCH 00-09 Период на покой, клубените не покълват-поникване: стъблата излизат над почвената повърхност
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка – 20-60 л/дка