Препарати

АЗОГАРД АЗТ 250 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • Да се спазва закона за пчеларството

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

27.10.2023

 • Missing thumbnail

  АЗОГАРД АЗТ 250 СК има широкоспектърно фунгицидно действие, дължащо се на активното вещество със стратегически механизъм на действие в състава му. Азоксистробин е от групата на стробилурините и действа като инхибитор на митохондриалното дишане. Добре изразеният „зелен ефект“ се дължи на потискането на производство на етилен в растението, което води до удължаване на вегетацията и съответно повишаване на добива.

  ПРЕДИМСТВА:

  • контактно, предпазно, лекуващо и изкореняващо действие
  • широк спектър на контролирани болести
  • дълго последействие
  • отличен партньор на фунгицидите от групата на триазолите
  • „зелен ефект“ – ускорява фотосинтезата, по-доброто усвояване на азот и вода, забавя стареенето на растенията
  • АЗОГАРД АЗТ 250 СК

   


  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на АЗОГАРД АЗТ 250 СК за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  80 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Срещу Брашнеста мана (Erysiphe graminis) – внася се във фаза ВВСН 30-59 (Начало на удължаване на стъблото-край на изкласяването)
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Ранен листен пригор

  Кафява ръжда

  Доза

  60 - 80 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  внася се във ВВСН 30-69 (Начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа)
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бяло гниене

  Доза

  80 мл/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Допълнителна информация

  Маслодайна рапица
  Срещу Бяло гниене (Sclerotinia sclerotiorum) – внася се във фаза ВВСН 60-69 (10% от цветовете на главния цветонос отворени, нарастване на главния цветонос-край на цъфтежа)
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка