Препарати

АЗАКА

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  27.10.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на АЗАКА за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Черни листни петна

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 20-49 (10 или повече разтворени същински листа- достигнат е типичния размер на главата).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Кафяви петна

   Мана

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 20-89 (10 или повече листа на главното стъбло-пълна зрялост).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Бяла ръжда

   Мана

   Ръжда

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Семепроизвеждащи растения (етерично- маслени, ароматни, лекарствени култури и подправки), цветя и посадъчен материал, *Трет.надз.части

   ▪ Болести по листата (мана, брашнеста мана,ръжда, бяла ръжда) – внася се във фаза ВВСН 20-89

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Жълта Ръжда

   Кафява ръжда

   Листен пригор

   Хелминтоспориоза

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първи възел е поне 1 см над възела на братене-край на цъфтежа)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Склеротиния

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Маслодайни култури от сем. Кръстоцветни (рапица,мак,синап, камелина – див лен)
   Склеротиниоза (бяло гниене) (Sclerotinia sclerotiorum), Гъбни заболявания по шушулките (Alternaria brassicae) – внася се във фаза ВВСН 00-71 (сухо семе-10% от шушулките са оформени)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Склеротиния

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Маслодайни култури от сем. Кръстоцветни (рапица,мак,синап, камелина – див лен)
   Склеротиниоза (бяло гниене) (Sclerotinia sclerotiorum), Гъбни заболявания по шушулките (Alternaria brassicae) – внася се във фаза ВВСН 00-71 (сухо семе-10% от шушулките са оформени)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Жълта Ръжда

   Кафява ръжда

   Хелминтоспориоза

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първи възел е поне 1 см над възела на братене-край на цъфтежа)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Алтернариоза

   Брашнеста мана

   Мана

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 20-89 (20 листа напълно разтворени- пълна зрялост (плодовете са с типичен цвят)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Алтернариоза

   Склеротиния (Бяло гниене)

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00-71 (сухо семе-10% от шушулките са оформени).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листен пригор

   Листна ръжда

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първи възел е поне 1 см над възела на братене-край на цъфтежа)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Склеротиния

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Маслодайни култури от сем. Кръстоцветни (рапица,мак,синап, камелина – див лен)
   Склеротиниоза (бяло гниене) (Sclerotinia sclerotiorum), Гъбни заболявания по шушулките (Alternaria brassicae) – внася се във фаза ВВСН 00-71 (сухо семе-10% от шушулките са оформени)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Жълта Ръжда

   Кафява ръжда

   Хелминтоспориоза

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първи възел е поне 1 см над възела на братене-край на цъфтежа)