Препарати

АЗАКА

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  30.04.2024

  • Missing thumbnail

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

   • АЗАКА е суспензионен концентрат, съдържащ 250 г/л азоксистробин, за употреба като фунгицид за вегетационно третиране, ефикасен срещу голям брой листни болести при житни култури, зеленчуци, бобови култури и маслодайна рапица.
   • АЗАКА е системен фунгицид с широк спектър и предпазно, лечебно и изкореняващо действие.
   • Продуктът се абсорбира от растенията и се пренася в тях чрез проводящата тъкан, като така се избягва отмиването му след третиране и се предпазва развитата зелена растителна маса.

    

   ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА НА АЗАКА

   • Да не се пръска, когато културите са под стрес от студ, суша, недостиг на хранителни вещества и други.
   • Най-добри резултати се постигат при прилагане в най-ранните етапи на развитие на болестта или като превантивно третиране след оценка на риска от заболяване.
   • Да не се правят повече от две приложения с АЗАКА  на реколта.
   • Интервал, който трябва да се спазва между третирането и достъпа на хора и животни до третираната култура:
   • Достъпът до третираните площи трябва да бъде ограничен до изсъхването на работния разтвор.

   СЛЕДВАЩИ КУЛТУРИ

   АЗАКА няма действие върху следващи в сеитбооборота култури.

   РЕЗИСТЕНТНОСТ към АЗАКА

   Когато се използват многократно фунгициди с един и същ начин на действие в няколко години на едно и също място, се появяват по-устойчиви патогени, които могат да станат доминиращи.
   Един патоген се смята за резистентен към даден фунгицид, ако той оцелява след правилно приложено третиране, в препоръчаната доза от продукта, в правилния момент и при нормални климатични условия. Развитието на резистентност на един патоген може да се предотврати или
   забави като се редуват или смесват продукти с различен начин на действие.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на АЗАКА за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Черни листни петна

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 20-49 (10 или повече разтворени същински листа- достигнат е типичния размер на главата).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Кафяви петна

   Мана

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 20-89 (10 или повече листа на главното стъбло-пълна зрялост).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Бяла ръжда

   Мана

   Ръжда

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Семепроизвеждащи растения (етерично- маслени, ароматни, лекарствени култури и подправки), цветя и посадъчен материал, *Трет.надз.части

   ▪ Болести по листата (мана, брашнеста мана,ръжда, бяла ръжда) – внася се във фаза ВВСН 20-89

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Жълта Ръжда

   Кафява ръжда

   Листен пригор

   Хелминтоспориоза

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първи възел е поне 1 см над възела на братене-край на цъфтежа)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Склеротиния

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Маслодайни култури от сем. Кръстоцветни (рапица,мак,синап, камелина – див лен)
   Склеротиниоза (бяло гниене) (Sclerotinia sclerotiorum), Гъбни заболявания по шушулките (Alternaria brassicae) – внася се във фаза ВВСН 00-71 (сухо семе-10% от шушулките са оформени)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Склеротиния

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Маслодайни култури от сем. Кръстоцветни (рапица,мак,синап, камелина – див лен)
   Склеротиниоза (бяло гниене) (Sclerotinia sclerotiorum), Гъбни заболявания по шушулките (Alternaria brassicae) – внася се във фаза ВВСН 00-71 (сухо семе-10% от шушулките са оформени)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Жълта Ръжда

   Кафява ръжда

   Хелминтоспориоза

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първи възел е поне 1 см над възела на братене-край на цъфтежа)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Алтернариоза

   Брашнеста мана

   Мана

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 20-89 (20 листа напълно разтворени- пълна зрялост (плодовете са с типичен цвят)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Алтернариоза

   Склеротиния (Бяло гниене)

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00-71 (сухо семе-10% от шушулките са оформени).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листен пригор

   Листна ръжда

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първи възел е поне 1 см над възела на братене-край на цъфтежа)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Склеротиния

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Маслодайни култури от сем. Кръстоцветни (рапица,мак,синап, камелина – див лен)
   Склеротиниоза (бяло гниене) (Sclerotinia sclerotiorum), Гъбни заболявания по шушулките (Alternaria brassicae) – внася се във фаза ВВСН 00-71 (сухо семе-10% от шушулките са оформени)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Жълта Ръжда

   Кафява ръжда

   Хелминтоспориоза

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първи възел е поне 1 см над възела на братене-край на цъфтежа)